Tapahtuma­järjes­täjän ja ammatti­puhujan digitaalinen kohtauspaikka

 

Olemme luoneet läpi­näkyvyyteen ja suoriin kontak­teihin perus­tuvan alustan, jonne kutsumme Suomen etu­rivin asian­tuntija­puhujat, vaikut­tavat yhteis­kunnal­liset keskus­telijat sekä valovoimaiset juontajat.

Haluatko tarjota yleisölle

uutta ja innostavaa sisältöä?

Loppuuko aika ja ideat?

Avoimella tarjouspyynnöllä tavoitat kaikki puhujamme kerralla henkilökohtaisesti. Saat vastauksen vain niiltä puhujilta, joille aihe ja ajankohta sopivat. Pyyntöösi saattaa vastata puhuja, jota et olisi osannut kysyä ja yllätyt iloisesti.

Tarjouspyynnön jättäminen on maksutonta, ja saat keskustella aiheesta tarkemmin suoraan puhujien kanssa jo ennen valintaasi.

tunnetko jo tähtipuhujat?

tavoitat puhu­jaMME

henkilökohtaisesti

Tunnetko jo tähtipuhujat? Klikkaa kuvaa ja lähetä viesti – henkilökohtaisesti suoraan puhujalle. Niin yksinkertaista se nyt on.

Tavoitat kauttamme viikottain kasvavan puhujajoukkomme,  joista useita et löydä muualta. Tavoitat mieleen­painuvat, ykkös­rivin puhujat henkilökohtaisesti – ilman väli­käsiä ja byro­kratiaa.

Tapahtuma­­järjestäjän kannalta läpi­­näkyvyyteen ja suoriin kontakteihin perus­tuva palvelu on helppo ja riskitön.

Camilla Tuominen

Mika Pantzar

Elisabet Lahti

Joni Jaakkola

Minna Koskelo

Aleksi Litovaara

MIKSI KÄYTTÄISIT palveluamme?

Kuuntelimme asiakkaidemme toiveita ja loimme palvelumme huippupuhujien kanssa – karsimme pois kaiken turhan. 

Tarjouspyynnön jättäminen on maksutonta, ja saat keskustella aiheesta tarkemmin suoraan puhujien kanssa jo ennen valintaasi.

1. Jätä maksuton tarjous­­pyyn­tö tapah­­tu­­mas­­tasi

 

 

Yhdellä tarjous­pyynnöllä tavoitat suoraan suuren joukon eturivin asian­tuntija­puhujia, valo­voimaisia juontajia sekä yhteis­kunnal­lisia keskus­te­lijoita.

2. Saat suoran, räätä­­­löi­­­dyn ja kilpai­lu­­­kykyi­­­sen tar­jouk­­­sen niiltä puhu­­jilta, joille aihe ja ajan­­­kohta sopivat

Kaikki puhujamme voivat vastata itse kaikkiin avoimiin tarjous­pyyntöihin. 

3. Valitse puhuja saamiesi vas­taus­ten perus­teella

Voit halutessasi keskus­tella suoraan tarjouksen jättä­neiden puhujien kanssa jo ennen valin­taasi. Emme velvoita sinua mihin­kään, jos kauttamme ei löydy sopivaa puhujaa.

puhujamme vastaa­vat itse tarjous­pyyn­töihin

Keynotepuhuja Ulrika Björkstam - puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

Kaikki keynotepuhujamme voivat vastata avoimiin tarjouspyyntöihin henkilökohtaisesti. Vastauk­sista voit valita itse, tai avullamme, keiden kanssa jatkat keskustelua. Toimeksi­annon yksityis­kohdista voit sopia suoraan valitse­masi puhujan kanssa.

Kun haluat vaikuttavaa, avartavaa ja pysäyt­tävää puhetta, olet oikeassa paikassa.

SUOMEN VAIKUT­TAVIM­MAT PUHUJAT – KUN PELKKÄ ASIAN­TUNTEMUS EI RIITÄ

Kaikki puhu­jam­me ovat vai­kut­ta­­van puheen ammatti­­laisia yhteis­­kunnan eri alueilta. Olemme kutsu­­neet mieleen­­painuvat, vahvat ja vuoro­­vaiku­tus­­kykyi­­sim­mät puhujat, koska yhdessä tapah­­tuma­­järjes­tä­jien kanssa olemme jo vuosia seuran­­neet puhujien kehitystä Suomessa. Tiedämme, ketkä tekevät tilai­­suu­des­­tasi onnis­­tuneen.

Suorat yhteyden­otot valitse­miisi puhujiin – ei suosikki­järjes­telmille

Voit lähettää kauttamme tarjous­pyynnön valitse­mil­lesi puhujille ja sopia toimeksi­annon sisällöstä suoraan heidän kanssaan. Tiedämme, että erityis­toiveita puhujille on kasva­vasti eri alojen tapahtu­missa. Siksi on hyvä, että sovit asioista suoraan puhujan kanssa. Ilman väli­käsiä.

Mistä löytäisin yllättä­vän esiin­ty­jän? Kokeile avointa tarjous­pyyntöä

Voit jättää myös avoimen tarjous­pyynnön tapah­tu­mas­tasi ja valita puhujat saamiesi vastaus­ten perus­teella. Saatat törmätä kiehto­vaan lava­koke­muk­seen. Halutes­sasi autamme sinua valitse­maan parhai­ten tapahtu­maan sopivat henkilöt.

Reilu peli – tehdään tapah­tu­mas­tasi loistava

Ei sitoumuksia, ei piilokuluja. Meillä ei ole yksin­oikeus­puhujia eikä puhujilla muita­kaan velvoit­teita meidän suun­taam­me. Kaikki puhujamme ovat mukana aidosti ja omasta halus­taan.

Vihdoin malttia välitys­palkkioihin – selkeä hin­noit­telu auttaa budje­toin­tiasi

Toimeksi­annon laskutus on selkeä: Keynote.fi -palvelu laskuttaa varaus­maksuna 20% toimeksi­annon loppu­summasta, loput tilai­suuden jälkeen.

Rakkaudesta lajiin

Keynote.fi -palvelun toiminta­malli on kehitetty yhteis­työssä maamme etu­rivin puhujien kanssa. Ei mitään turhaa, ei raskaita rakenteita eikä moni­mutkai­suutta. Vain vaikuttava puhe.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!