Aki-Mauri Huhtinen

FT Aki-Mauri Huhtinen on Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella sotilasjohtamisen professorina. Hän on palvellut sotilastehtävissä mm. Afganistanissa (ISAF) ja Kosovossa (KFOR), ja vuosina 2020–2021 NATO:n strategisen kommunikaation osaamiskeskuksessa Riikassa.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Aki-Mauri Huhtinen on toiminut vuodesta 2004 Maanpuolustuskorkeakoululla professorina. Hän on palvellut Afganistanissa ja Kosovossa Nato -operaatioissa. Vuosina 2020-2021 Huhtinen työskenteli Naton Strategisen kommunikaation osaamiskeskuksessa Riiassa, Latviassa. Huhtinen on Helsingin, Jyväskylän, Lapin ja Tampereen yliopiston dosentti. Huhtinen suoritti varusmiespalveluksen puolustusvoimien Urheilukoulussa Lahdessa lajinaan jääkiekko.

Huhtinen on julkaissut useita teoksia filosofiasta, strategisesta johtamisesta ja sodankäynnin uusista muodoista. Huhtinen valmistui vuonna 2000 Maanpuolustuskorkeakoulusta yleisesikuntaupseeriksi. Vuosina 2006–2007 hän oli vieraileva tutkija Edith Cowan -yliopistossa Perthissä Australiassa. Hän palveli 2013–2014 kuusi kuukautta ISAF-operaatiossa Afganistanissa ja oli vieraileva tutkija Baltic Defence Collegessa Tartossa, Virossa vuonna 2014. Vuonna 2019 Huhtinen työskenteli vierailevana professorina Newcastlen yliopistossa, Englannissa. Vuosina 2018–2019 hän palveli KFOR operaatiossa Kosovossa apulaisosastopäällikkönä ja vuosina 2020-2021 NATOn Strategisen kommunikaation osaamiskeskuksen osastopäällikkönä Riiassa. 

Huhtinen väitteli tohtoriksi Tampereen yliopistosta eksistenssifilosofiaa ja -psykologiaa käsittelevällä työllään Sielun parantamisesta sielun hoitamiseen vuonna 1996. Kasvatustieteitä sivuten hän on kirjoittanut useita teoksia niin filosofian kuin puolustushallinnonkin alalta. Huhtinen on toiminut myös Kylkirauta-lehden päätoimittajana ja julkaissut useita artikkeleita ja esitelmiä eri aiheista. Huhtinen on käsitellyt muuttuvan maailman terroristisia ja muita turvallisuusuhkia uusista dynaamisista näkökulmista. Hänen lähtökohtansa ovat filosofian piiristä omaksutussa näkemyksessä, että tieto ja sen jakelureitit edustavat pääomaa, hallintaa ja valtaa ja muodostavat siten erään nykyaikaisen sodankäynnin keskeisimmistä taistelukentistä.

Huhtinen on mukana ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n toiminnassa sekä Tiedepolitiikka -lehden toimituskunnassa. Huhtinen on osallistunut myös Suomen Akatemian tutkimushankkeisiin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusryhmällä. Hänen viimeisin kirjansa Kansallisen turvallisuuden murros (Docendo, 2021) on kirjoitettu yhdessä Kari Laitisen kanssa.

PUHEEN­ TEEMOJA

Disinformaatio ja misinformaatio
Taistelevien ihmisten johtaminen
 

#johtaminen

#turvallisuus

#disinformaatio

Tutustu enemmän

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön puhujalle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!