Ali Giray

Yrittäjä, vuoden pakolaismies ja kotouttaja Ali Giray haluaa olla sillanrakentaja uudelle Suomelle, jossa myös maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen.
Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Hyvin kotoutunut on tulevaisuuden veronmaksaja.

Yrittäjä ja vuoden pakolaismies Ali Giray on erikoistunut maahanmuuttajayrittäjyyteen ja maahanmuuttajien integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Ali kertoo kotoutumisen eri poluista ja haasteista. Yrittäjyys on yksi tehokkaimmista integroitumisen väylistä, kun puhutaan kehittyvien maiden maahanmuuttajista. Ali Giray on joensuulainen turkin kurdi, Suomen yrittäjien maahanmuuttajayrittäjien verkoston puheenjohtaja, sekä Joensuun ja Pohjois-Karjalan Yrittäjien hallitusten jäsen. Hän toimii myös maahanmuuttajien yrittäjäneuvojana. Alilla on yli 20 vuoden kokemus pien- ja maahanmuuttajayrittäjyydestä Suomessa. Hän on myös Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen jäsen ja Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn puheenjohtaja.

Ali auttaa rakentamaan Suomesta yhteiskuntaa, jossa jokaisella ihmisellä on hyvä ja turvallinen olla. Tämä tarkoittaa, että uusien tulijoiden on ymmärrettävä ja kunnioitettava suomalaisia arvoja, sekä samalla sitä, että suomalaiset toivottavat tulijat tervetulleiksi ja auttavat heidät mukaan yhteiskunnan jäseniksi.

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia työnteon ja ikärakenteen vuoksi. Monet haluavat Suomeen turvallisuuden ja koulutuksen vuoksi. Ali haluaa olla sillanrakentaja uudenlaiselle Suomelle, jossa kaikki yhdessä kantavat vastuunsa yhteiskunnassa taustoista riippumatta.

Ali on syntynyt kehittyville maille tyypilisessä, hyvin yhteisökeskeisessä kulttuurissa, mutta kasvanut ja kouluttautunut suomalaisessa yksilöllisessä kulttuurissa. Taustansa ja kokemustensa ansiosta Alin on hyvin helppo nähdä molemmissa kulttuureissa hyvät puolet ja haasteet, joita ihmiset saattavat kokea.

Ali suoritti asevelvollisuutensa Suomessa 2003 ja ura yrittäjänä alkoi jo 18-vuotiaana, kun hän jatkoi yrittäjänä isänsä ravintolassa. Ali valmistui vuonna 2009 tradenomiksi Kouvolan ammattikorkeakoulusta kansainväliseltä linjalta. Heti koulun jälkeen Ali palasi takaisin yrittäjäksi ravintola-alalle. Vuonna 2010 hän perusti Joensuun tulkkikeskuksen ja Youpret Oy:n, joissa työskentelee tällä hetkellä yli 500 asioimistulkkia ja kääntäjää yli 60:llä kielellä.

20 vuoden kokemus yrittäjyydestä on näyttänyt Alille pienyrittäjyyden arjen onnistumisia, sekä vastoinkäymisiä. Yrittäjävuodet ravintolayrittäjänä ja tulkkikeskuksen johtajana ovat opettaneet hänelle, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, jotka maahanmuuttajan tulee tietää suomalaisesta yritystoiminnasta. Hän on auttanut jo yli 100 maahanmuuttajaa turvallisesti yritystoimintansa alkuun.

Alin luentojen ajatuksena on maahanmuuttajataustaisena ja kovan tien Suomessa kulkeneena vaikuttaa suomalaisten ja maahanmuuttajien väliseen kanssakäymiseen. Ihmisiä on monenlaisia, eikä aina kaikkien mielipiteisiin voi vaikuttaa, mutta muiden samassa yhteisössä olevien mielipiteisiin Ali haluaa vaikuttaa rasismin vastaisesti. Hän kertookin luennolla omakohtaisesti, mitä hän ja hänen perheensä ovat kokeneet muuttaessaan Suomeen, kun Ali oli 11-vuotias. He muuttivat Mikkeliin, joka oli silloin hyvin rasistinen paikkakunta. Siellä perhe koki vahvaa syrjintää ja ulkopuolisuuden tunnetta. Vaikeuksista huolimatta Girayt päättivät tehdä Suomesta kotimaansa.

Ali on valittu Vuoden pakolaismieheksi 2016 ja hän luennoi mielellään kokemuksistaan suomalaisille, jotta he ymmärtäisivät maahanmuuttajan taustat ja heidän näkemyksensä: Mitä tehdä sellaisissa tilanteissa, kun muista kulttuureista tulevat ovat yleensä ilman mitään verkostoja tai tuttuja? Ja miten voimme helpottaa tässä tilanteessa, ilman verkostoja olevien henkilöiden kotoutumista?

Ali kokee olevansa välillä jopa suomalaisempi kuin monet muut suomalaiset, mutta silti hän joutuu yhä lähes päivittäin rasismin kohteeksi. Tämä on asia, jota hän pyrkii vähentämään. Ali haluaa antaa maahanmuuttajille mahdollisuuden nähdä Suomen todellisen arvon ja kotoutua rauhassa Suomeen.

PUHEENAIHE-OTSIKOITA

Pien- ja Maahanmuuttajayrittäjyys

Onnistunut kotoutuminen

Uusi suomalaisuus

Monikultturisuus

#yrittäjät

#maahanmuuttajayrittäjyys

#luottamusstudio

@AliGiray14

@youpret

@kielikulkuri

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Alille. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!