Jaakko Sahimaa

Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa haluaa tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Jaakko Sahimaa ja työelämän merkityksellisyys

Organisaatiopsykologi ja työyhteisövalmentaja Jaakko Sahimaa haluaa tehdä suomalaisesta työelämästä entistä mielekkäämpää ja merkityksellisempää. Hän työskentelee merkityksellisyysteeman parissa niin yksilö-, organisaatio- kuin yhteiskuntatasollakin.

Jaakko auttaa yksilöitä löytämään merkitystä työstään, konsultoi yrityksissä merkityksen johtamiseen liittyen sekä auttaa organisaatioita tunnistamaan oman “purposensa” yhteiskunnassa.

Jaakko kuvaa itseään intohimoiseksi merkityksellisyyden metsästäjäksi, määrätietoiseksi tulevaisuuden yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi sekä uutta luovaksi innovaattoriksi.

MERKITYKSELLISYYS ON TULEVAISUUDEN MENESTYSTEKIJÄ

Merkityksellisyyden teemaa tutkinut Sahimaa toteaa tutkimuksiin vedoten, että ihmisillä on nykyisin entistä henkilökohtaisempi suhtautuminen työhön. “Työstä haetaan entistä enemmän yksilöllisiä täyttymyksen ja merkityksellisyyden kokemuksia.” Yhä useammalle työntekijälle ei enää riitä, että työ mahdollistaa elannon hankkimisen vaan työltä kaivataan myös merkityksellisyyttä. Myös organisaatiot ovat onneksi heränneet uudella tavalla oman olemassaolonsa tarkoituksen pohdintaan.

Tulevaisuuden bisneksessä vahvoilla ovat ne organisaatiot, jotka ovat tunnistaneet oman “purposensa” ja tiedostavat selkeästi oman toimintansa taustavaikuttimet ja päämäärät. He valitsevat parhaat työntekijät, he saavat ihmiset sitoutumaan ja he houkuttelevat myös kuluttajat ja asiakkaat puolellensa. “Merkityksellisyys on tulevaisuuden bisneksessä menestystekijä”, hän toteaa.

PUHEENAIHE-OTSIKOITA

Kohti merkityksellisempää työelämää

Mitä on inhimillinen tehokkuus?

Motivoiva työyhteisö

Johda merkitystä

Johtamistyön vaatimukset – onko johtajallakin lupa olla ihminen?

Teknologinen kehitys työelämässä – Mitä tapahtuu ihmiselle?

Profit ja Purpose – liiketoimintaa eettisyys, vastuullisuus ja merkityksellisyys huomioiden

Toimiva/motivoiva työyhteisö

Ammatillinen käyttäytyminen

Kovien tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan myös pehmeää puolta. Työntekijätkin ovat ihmisiä, ja johtajalla täytyy olla valmiudet johtamiseen ja ihmisten kohtaamiseen empaattisella ja tunnetaitoisella tavalla.
Jaakko Sahimaa

#merkityk­sel­li­syys

#meaning­ful­work

Jaakko Sahimaa mediassa

[ultimatemember_message_button user_id="57"]

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Jaakolle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!