Jarmo Manner

Executive coach Jarmo Manner on poikkeuksellinen yhdistelmä liiketoiminnallista, kokemuksellista ja psykologista osaamista.

Jarmo Manner - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

Lähtökohta – systeemiajattelun soveltaminen ja kiteyttäminen

Jarmo Manner yhdistää vankan kokemuksen uusimpaan systeemiajatteluun monimutkaisten kysymysten hahmottamisessa. Hän yhdistää liiketoiminnallisen näkemyksen organisaatiopsykologiseen ja uuden aivotutkimuksen tuomaan ymmärrykseen. Jarmo Manner on myös erikoistunut johtamisen ja kehittämisen hankalien tilanteiden sekä konfliktien käsittelyyn.

Jarmo Manner on ylimmän johdon coach, johtoryhmäkehittäjä ja syvällisten kulttuurimuutosten rakentaja. Hän on taustaltaan KTM (HRD/strategiat) ja hankkinut laajan yksilö- ja organisaatiopsykologisen täydennyskoulutuksen. Jarmon kokemuksissa on pitkä oma johtamistausta.

Hän on erityisen kiinnostunut yksilön toiminnasta ryhmissä ja ryhmien myönteisen syttymisen ja kukoistuksen tekijöistä sekä sosiaalisten verkostojen merkityksestä organisaatioissa.

PUHEENAIHE-OTSIKOITA

Konfliktien johtaminen ja konfliktit voimavaroina

Esimiesten haastavat tilanteet

Oman mielen johtaminen

Muutosjohtaminen

Esimiehenä kehittyminen

Tiimien kehittäminen

Coachingin saaminen oikeasti toimimaan

Fasilitoinnin saaminen oikeasti toimimaan

# liiketoiminnan-ja-psykologian-yhdistäminen
# konfliktien­hallinta
# systeemi­ajattelu
# johtaminen
# coaching
# fasilitointi

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Jarmolle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!