Johanna Linner Matikka

Käytännönläheinen yhteiskuntatieteilijä Johanna Linner on rohkea muutoksen puolestapuhuja, inhimillisyyden arvoon nostaja ja sydämellinen haastaja, jolla on kyky koskettaa kuulijaa aitoudella.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Vankkana haastavien elämänkokemusten ja niistä toipumisen asiantuntijana Johanna Linner Matikka tarkastelee hyvinvoinnin rakentumista systeemisellä otteella. Yksilön mahdollisuudet onnistua ja kukoistaa kiinnittyy tekijöihin, jotka ovat sekä yhteisöllisiä että yhteiskunnallisia. Hyvä elämä ja ihmisenä kasvu rakentuu suhteessa toisiin ihmisiin, sillä vauvasta vaariin olemme kytkeytyneet toisiimme.

Johannan intohimona on tukea ihmisten täyden potentiaalin löytymistä ja yhteisen hyvän rakentamista. Hän uskoo kestävään tulevaisuuteen ihmisoikeuksia vahvistamalla, toimijuutta ja osallisuutta tukemalla sekä inhimillisyyteen panostamalla. Hän näkee tulevaisuuden menestyjät  sellaisina toimijoina, jotka panostavat ekososiaalisesti kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen. Puheissaan hän yhdistää innostavalla ja lämpimällä tavalla tiedettä, filosofiaa ja arjen kokemuksia. Koulutuksissaan hän hyödyntää myös kokemuksellisuutta ja kehollisia menetelmiä.

MUUTOKSENTEKIJÄ – kohti lempeyden vallankumousta on Johannan esikoiskirja, joka julkaistiin syksyllä 2019.  Muutoksentekijä on näkemyksellinen toimija, joka uskaltaa kyseenalaistaa olevaista. Hän kylvää muutoksen siemeniä ravinnerikkaaseen maaperään, hoivaa ja suojelee vielä idullaan olevaa. Joustavuus ja muutoskyky mahdollistuu niin työelämässä kuin yksityiselämässä riittävän turvallisissa olosuhteissa. Ilman turvaa muutos on tahmeaa ja herättää muutosvastarintaa. Mitä suurempi osa meistä uskaltautuu toimimaan kestävän muutoksen eteen, sitä varmemmin hyvä huominen toteutuu – uhkakuvat vaihtuvat toiveikkuuteen.

”Kun Johanna puhuu, hän myös koskettaa. Olen vakuuttunut hänen viestistään, vaikka hän puhuisi hepreaa, mitä en ymmärrä.”

”Kuvittelin olevani paatunut ja leipiintynyt mutta tämä puhe sai minut taas innostumaan työstäni.”

”Kiitos ettet pelkää esittää kritiikkiä ja puhua samalla rakkaudesta.”

”Olet esikuvani.”

PUHEENAIHE-EHDOTUKSIA

Muutoksentekijänä tänään – lempeyden vallankumous alkaa sinusta

Sydän, kädet ja sydämellinen toiminta – kestävää huomista rakentamassa

Toipumisen taika – ihmeitä tapahtuu

Tulkoon valkeus – matka varjoista valoon

Traumainformoitu ammattilainen – paluu ihmisyyden juurille

Sote, ope ja lape– onks Jasia näkyny?

Ihminen ammattilaisena, ihminen työnä

Empatia kilpailuetuna – yhteiskuntavastuun mahdollisuudet

#muutoksentekijä #lempeydenvallankumous #kestäväkehitys #kestävähyvinvointi #kestäväyhteiskunta #kriittinenkuluttaja #yhteiskuntalukutaito #sydänlähtöinentoimija #kehoturva

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Johannalle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!