Johanna Linner Matikka

Käytännönläheinen yhteiskuntatieteilijä Johanna Linner on rohkea muutoksen puolestapuhuja, inhimillisyyden arvoon nostaja ja sydämellinen haastaja, jolla on kyky koskettaa kuulijaa aitoudella.

Johanna Linner Matikka

Vankkana haastavien elämänkokemusten ja niistä toipumisen asiantuntijana Johanna Linner Matikka tarkastelee hyvinvoinnin rakentumista systeemisellä otteella. Yksilön mahdollisuudet onnistua ja kukoistaa kiinnittyy tekijöihin, jotka ovat sekä yhteisöllisiä että yhteiskunnallisia. Hyvä elämä ja ihmisenä kasvu rakentuu suhteessa toisiin ihmisiin, sillä vauvasta vaariin olemme kytkeytyneet toisiimme.

Johannan intohimona on tukea ihmisten ja yhteiskunnan kestävän hyvinvoinnin rakentumista. Kestävä tulevaisuus saavutetaan ihmisoikeuksia vahvistamalla, toimijuutta ja osallisuutta tukemalla sekä inhimillisyyteen panostamalla. Johanna näkee tulevaisuuden menestyjät sellaisina toimijoina, jotka panostavat ekososiaalisesti kestävään kehitykseen ja yhteiskuntavastuuseen. Puheissaan hän yhdistää innostavalla tavalla tiedettä, filosofiaa ja arjen kokemuksia. Koulutuksissaan hän hyödyntää myös kokemuksellisuutta ja kehollisia menetelmiä.

TRAUMAINFORMOITU TYÖOTE- Johannan ja Tiia Hipin toimittava tietokirja saavutti myydyimmän tietokirjan aseman ilmestymisensä jälkeen keväällä 2023. Traumainformoitu työote edistää sekä ammattilaisen työhyvinvointia, että asiakkaan toimintakykyä, vaikeuksista selviytymistä ja toipumista. Kohtaamisen keskeisenä lähtökohtana on turvan tunteen vaaliminen ja vahvistaminen. Kun asiakas saa tarkoituksenmukaista tukea ja tietoa, hän alkaa ymmärtää haitallisten elämänkokemustensa vaikutuksia mutta löytää myös toipumisen toivon. Myös ammattilaiset kohtaavat elämässään haasteita, eikä professio suojaa ketään kärsimykseltä. Traumainformoitu työote vahvistaa toiveikkuutta ja turvan kokemusta meissä kaikissa.

SEURAA PUNAISTA LANKAA – Johanna toinen tietokirja julkaistiin vuonna 2020. Teos käsittelee ammatillisen käyttöteorian rakentumista ja ihmisenä kasvua. Vaikka olemmekin tottuneet ajattelemaan, että työrooli suojaa yksityistä minäämme, olemme työroolissakin kokonaisvaltaisesti paikalla. Kannamme mukanamme elämäntarinaa, joka on yksilöllinen sekoitus kokemuksia, arvoja, asenteita, uskomuksia, opittuja teorioita ja käytäntöjä, tavoitteita ja toiveita. Arjen tilanteissa nämä kaikki vaikuttavat toimintaamme yhtä paljon kuin opintojen ja työkokemuksen kartuttama tieto.

MUUTOKSENTEKIJÄ – kohti lempeyden vallankumousta on Johannan esikoiskirja, joka julkaistiin syksyllä 2019. Muutoksentekijä on näkemyksellinen toimija, joka uskaltaa kyseenalaistaa olevaista. Mitä suurempi osa meistä uskaltautuu toimimaan kestävän muutoksen eteen, sitä varmemmin hyvä huominen toteutuu – uhkakuvat vaihtuvat toiveikkuuteen.

#MONIAMMATILLINENYHTEISTYÖ #SOTEUUDISTUS #TRAUMAINFORMOITUTYÖOTE #KESTÄVÄHYVINVOINTI #YHTEISKUNNALLINENVAIKUTTAMINEN #SOSIAALITYÖ #KEHITTÄMINEN #HYVINVOINNINMETATEORIA

Tutustu lisää

”Kuvittelin olevani paatunut ja leipiintynyt mutta tämä puhe sai minut taas innostumaan työstäni.”

”Kiitos ettet pelkää esittää kritiikkiä ja puhua samalla rakkaudesta.”

”Kun Johanna puhuu, hän myös koskettaa. Olen vakuuttunut hänen viestistään, vaikka hän puhuisi hepreaa, mitä en ymmärrä.”

”Olet esikuvani.”

Puheenaihe-ehdotuksia

MUUTOKSENTEKIJÄNÄ TÄNÄÄN – LEMPEYDEN VALLANKUMOUS ALKAA SINUSTA

 TRAUMAINFORMOITU AMMATTILAINEN – PALUU IHMISYYDEN JUURILLE

SOTET JA OPET– TOIMIVAN YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET

IHMINEN AMMATTILAISENA, IHMINEN TYÖNÄ

EMPATIA KILPAILUETUNA – KESTÄVÄÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Johannalle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Johanna Linner Matikka

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!