Juha Siltala

Juha Siltala on suosittu ja monialainen luennoitsija, joka vuosikymmenten varrella on esiintynyt sadoissa koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa ympäri maata.

Keynotepuhuja Juha Siltala

Juha Siltala toimii Suomen historian professorina Helsingin yliopistossa. Psykohistoriallisesti painottuneessa tuotannossaan hän on käsitellyt yksilöitymisen ja yhteenkuulumisen jännitteitä, ahdistuksen sitomista ja odotusten vaikutusta motivaatioon uskonnollisissa ja poliittisissa liikkeissä. Talouden, työmarkkinoiden ja työelämän muutosta 1900-luvulta nykypäivään käsittelevissä teoksissaan Siltala on selittänyt muutosten historiallisia syitä mutta myös analysoinut työntekijöiden neuvotteluehtoja eri tilanteissa, ponnistuksen ja palkinnon suhteen merkitystä itsesäätelylle ja työorganisaatioiden vaikutusta jaksamiseen.

Juha Siltala on käsitellyt yksilöityneitä työmarkkinoita ja itsesäätelyn haasteita kirjoissaan Keskiluokan nousu, lasku ja pelot (2017) ja Pandemia – kiihdytysajon äkkijarrutuksesta uuteen normaaliin (2022) sekä vuonna 2020 julkaistussa Nuorisobarometrissa.

Työn monet merkitykset

Siltala on kehitellyt kokonaisnäkemystä työstä ja toimintakyvystä. Jos omalla työllä voi parantaa omaa ja jälkeläistensä asemaa, myös mieliala pysyy usemmin positiivisella puolella. Työllä tavoitellaan toimeentulon ja luomisen ohella myös kontrollia itselle tapahtuvien asioiden suhteen, joten sen kriisiytyminen voi johtaa hallinnan palauttamiseen tukemalla omaa identiteettiä muilla keinoilla: poliittiset ja uskonnolliset liikkeet nousevat silloin, kun yksilölöiden toimeentulo tai suhteellinen asema vaarantuvat. Liian haastavasta vertailusta voidaan vetäytyä pienten asioiden pariin, joissa kokee valmiiksi saamisen iloa. Työ saattaa rasittaa vähemmän kuin ylimitoitettu ihanne siitä mitä kaikkea pitäisi olla: työntekijää normittavaa minäihannetta pitävät yllä kaikki yhdessä, mutta yksilöinä he voivat tuntea olevansa riittämättömiä mittoja täyttämään.

Puhuminen vaikeuksista vaikeuksina ja ihmisen rajallisuuden tunnustaminen vapauttaa voimavaroja psyykkisestä puolustautumisesta luovempaan käyttöön. Voidaan ajatella laajakaistaisemmin, jos asema ei ole uhattuna. Uutta voi aloittaa, jos ei joudu koko ajan vain regoimaan. Johtamisen tärkein tehtävä on työrauhan luominen työn tekijöille eikä organisaatioiden itsetarkoituksellinen myllääminen vain siksi, että se on niin tätä päivää. Julkinen sektori tuhlaa enemmän rakenteiden rikkomiseen kuin niiden jäykkyyteen.

Nuorten asenteet

Nuoret eivät eroa vanhemmista perusasioissa: hekin hakevat perusturvallisuutta voidakseen sen pohjalta toteuttaa itseään ja olla sosiaalisia. Nuorten joustavuutta lisää luotettavan varhaishoivan ja kodin keskusteluilmapiirin antama luottamus siihen, että maailmassa uskaltaa liikkua ja yrittää. Mitä enemmän asioihin voi vaikuttaa itse, sitä enemmän niihin luottaa. Nuorten tehtävänä ei kuitenkaan ole vapauttaa aikuisia tulevaisuusahdistuksesta diginatiiviudellaan vaan aikuisilla on yhä roolinsa työhön opastajina eikä vähiten malleina siitä, että epätäydellisenäkin voi selvitä.

Digiloikkaa väline edellä?

Digiyhteiskuntaan on kiirehditty välineet edellä samalla kun on lietsottu pelkoja siitä, kuinka robotit syrjäyttävät puolet väestä työmarkkinoilta. Siltalan mukaan ihmisen modernisointi koneen kaltaiseksi ei onnistu vaan koneiden pitäisi irrottaa ihmistyö oikeisiin asioihin. Tarpeellinen työ ei ole kadonnut, vaikka sen teettäminen ei nykyisellään kannattaisi. Kannattamattomuus ei ole koneiden vika vaan selitystä on haettava arvoketjun ja työn irtoamisesta. Koska tekniikka ei määrää miten sitä käytetään, tulevaisuuden ei tarvitse olla pelkkää dystopiaa.

Kirjat

Puheenaiheita

Työelämän muutos ja työntekijöiden itsesäätely

Talouskriisit, poliittiset ratkaisut ja yksilölliset selviytmiskeinot

Resilienssi

Globalisaation yhteismarkkinasta etupiireihin

Psykohistoriallinen muutos: syyllisyydestä häpeään

Ahdistuksen kollektiivinen ja yksilöllinen hallinta

Nuorten selviytymiskeinot

Keskiluokan nousu, lasku ja pelot

Talouden ja työelämän muutokset sekä työntekijöiden jaksaminen

Nuoret, työ ja tulevaisuus

Häpeä yhteiskunnallisena ilmiönä

Ihmisen mitassa rakentamisesta

Kun kiirehtii, ehtii vähemmän

Narsistinen kulttuuri? Minuuden ja minäihanteiden muutokset historiassa

Historialliset aiheet ja kulttuuri-ilmiöiden analyysit

Olen seurannut Juha Siltalan työtä jo vuosia ja saanut myös esiintyä hänen kanssaan, dialogisesti. Juha on vaikuttavan analyyttinen ja tarkka havainnoissaan sekä pukee sanottavansa pysäyttävään muotoon. Varsinkin työn ja identiteetin saralla hänen kuvaamansa haasteet kannattaa ottaa tosissaan olipa itse sitten optimisti tai pessimisti.
Ilkka Halava

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Juhalle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!