Kari Vitikainen

Maailmankatsomuksen olemusta ja islamia luotaava tutkimustyö ja vuosien kokemus Lähi-idästä tekevät KT Kari Vitikaisesta kouluttajan, joka voi tarinoillaan ja tiedoillaan mullistaa maailmankuvasi.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Kasvatustieteiden tohtori Kari Vitikainen on maailmankatsomusten ja kulttuurien kohtaamisen, islamin ja Lähi-Idän asiantuntija. Hän on asunut reilut 13 vuotta Istanbulissa, jossa hän toimi mm. tuotantojohtajana alueen kristillisten vähemmistöjen äänenä toimivan Sat7Turk televisiokanavan käynnistämiseen tähtäävässä hankkeessa. Istanbulin vuosina aloittamassaan väitöskirjatutkimuksessa Kari tutki turkkilaista imaamikoulutusta.

Elämä, työskentely ja tutkimustyö Turkissa ja sen lähialueilla ovat antaneet Karille merkittävän kokemus- ja tietopääoman, josta riittää paljon ammennettavaa islamista, turkkilaisesta yhteiskunnasta ja lähi-itäisestä elämän menosta kiinnostuneelle kuulijalle. Karin luennot ja työpajat sopivat erityisesti Lähi-idässä toimivien tai sinne pyrkivien yritysten ja järjestöjen henkilökunnalle, kansalaisjärjestöille ja kirkollisille, kunnallisille ja valtiollisille toimijoille, jotka ovat tekemisissä maahanmuuttajien kanssa ja tahoille, jotka haluavat rakentaa maailmankatsomusten välistä dialogia (uskontodialogia) eri tavalla ajattelevien ihmisryhmien välille. Työkokemuksensa ja väitöskirjansa pohjalta Karilla on paljon osaamista myös koulutuksen arvopohjaan, oppikirjatutkimukseen ja kulttuurirajat ylittävään kommunikaatioon liittyvissä kysymyksissä.

Karin luennointityyli on mukaansatempaava ja osallistava. Samalla kun Kari pyrkii luennoillaan ja työpajoissaan tarjoamaan uusia näkökulmia ja antamaan osallistujille konkreettisia välineitä esim. kulttuurien kohtaamiseen liittyviin käytännön haasteisiin, Karille on tärkeää vastata kuulijoiden mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Karin Lähi-idän vuodet ovat olleet varsin tapahtumarikkaat, joten Karin luennoilla kuulee todennäköisesti monta mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää tosielämän tarinaa käsiteltävään aiheeseen liittyen.

Uskontodialogin rakentaminen muslimien kanssa

Istanbulissa toimivan uskontoinstituutin johtajan roolissa saatu kokemus akateemisella ja ruohonjuuritasolla tapahtuneesta uskontodialogista on hyvä pääoma polarisoituneessa maailmantilanteessamme, jossa dialogia eri ihmisryhmien välillä tarvitaan kipeästi. Kari voi olla apuna erilaisten dialogihankkeiden strategisessa suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.

Suomalaisen koulutusosaamisen markkinointi Lähi-idässä

Erilaisten kulttuurien kohtaamien on keskeinen haaste myös koulutusviennissä. Vitikaisen kokemus Lähi-idän kulttuureista ja maailmankatsomuksista ja toisaalta kokemus suomalaisesta koulusta ruohonjuuritasolla toimivana opettajana ja opetussuunnitelmauudistusta kouluunsa jalkauttavana tutor-opettajana antavat hänelle hyvän mahdollisuuden toimia siltana suomalaisen koululaitoksen ja Lähi-idän maissa koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa.

“Menestyksekkäiden PISA-tulosten myötä suomalaisesta koulusta on tullut vientituote. Uudistunut opetussuunnitelma rakentaa uudenlaista oppimiskulttuuria, jonka uskon pitävän Suomen mainetta yllä koulutuksen edelläkävijämaana myös jatkossa.”

Imaamikoulutus länsimaissa

Turkkilaiseen imaamikoulutukseen liittyvän väitöskirjatyönsä myötä Kari on perehtynyt turkkilaisen imaamikoulutuksen rakenteeseen ja oppisisältöihin. “Keskeinen havainto tutkimuksessani oli, että imaamikoulutuksen koulutusstrategiaa luotaessa on päästävät oppilauselmien ja lakitulkintojen taakse ja pyrittävä määrittelemään, millaista maailmankatsomusta koulutuksella pyritään rakentamaan. Turkkilaisen aineiston vertaaminen laajemmin lähi-itäiseen oppikirjatutkimukseen ja suomalaiseen kontekstiin osoittaa, missä ovat kipukohdat, kun imaamikoulutusta pyritään rakentamaan sekulaarin lainsäädännön määrittämässä todellisuudessa.” hän kertoo. Kari osallistuu mielellään länsimaissa toteutetun imaamikoulutuksen tarvetta ja sisällöllisiä kysymyksiä kartoittaviin hankkeisiin ja hankkeisiin, jotka liittyvät uskonnonvapauskysymyksiin Suomessa ja ulkomailla.

Akateeminen yhteistyö Turkin ja Iranin yliopistojen kanssa

Oman tutkimustyön tekeminen ja uskontotutkimusinstituutin vetäminen lähi-itäisessä kontekstissa auttoi Kari Vitikaista luomaan suhteita eri akateemisiin toimijoihin sekä Turkissa että Iranissa. Hän on mielellään avuksi, jos yhteisösi on kiinnostunut teologian ja kasvatustieteen alueella tapahtuvasta akateemisesta yhteistyöstä (esim. vierailut, opiskelijavaihto, tutkimuksellinen yhteistyö jne.) lähi-itäisten yliopistojen kanssa.

Integraatiokoulutus maahanmuuttajille ja koulutusta maahanmuuttajien kanssa toimiville

Maahanmuuttajat kaipaavat koulutusta suomalaisesta kulttuurista ja siitä, kuinka selviytyä kulttuurikontekstin muutoksesta, joka on useimmiten haastava prosessi. Kari tarjoaa maahanmuuttajien kulttuuritaustan huomioonottavaa integraatiokoulutusta erityisesti Lähi-idästä ja islamilaisista maista tulleille maahanmuuttajille. Karin koulutustarjonnassa keskeinen rooli on myös koulutuksella, jossa annetaan eväitä suomalaisille eri kulttuurista tulevien ihmisten kohtaamiseen.

Koko tiimin puolesta valtavat kiitokset erittäin mielenkiintoisesta luennosta! Huomasimme jälleen kerran ja ehkä hieman selvemmin, että asiat ovat todellakin hyvin monisyisiä ja siksi ratkaisujen keksiminen tai löytäminen ei ole kovin yksinkertaista.

In his work Mr. Kari Vitikainen has shown to be a talented strategist and a visionary leader, who is willing and capable to learn the necessary substance of his work deeply and master it thoroughly. In the changing and culturally challenging enviroment he has extraordinarily managed to lead, encourage and support his team to repeatedly reach and outreach its goals.

PUHEENAIHE-OTSIKOITA

Miksi Ahmed ei kätellyt meidän Maijaa?
– Lähi-idän ihmisen kohtaamisesta

Kun maailma ympärillä ei ole enää sama
– Maahanmuuttajan identiteetti ja suomalainen yhteiskunta

Turkin tasavallan nousu, tuho vai uho?
– Kuinka ymmärtää tämän päivän Turkkia?

Mitä, laitoit sitten islamin ja terrorismin samaan lauseeseen!
– monenlaista islamilaista radikalismia

Oliko profeetta Muhammedin johtama yhteisö ihanneyhteiskunta?
– katsaus islamin historiaan

Kuka on oikea muslimi?
– islamin moninaisuudesta

Islamin ABC
– Onko islamin perusteiden oppiminen edes mahdollista?

Luennollasi kävi selväksi vankka ymmärrys islamista maailmankatsomuksena. Ymmärryksesi ei perustu vain akateemiseen oppineisuuteen vaan myös islamilaisen kulttuurin keskellä eletyn elämän tuomaan kokemukseen. Tällainen ymmärrys on nähdäkseni tärkeää nyt kun islam ei ole Suomessakaan enää millään tavalla kaukana. Sinulla on antaa eväitä kohtaamiseen muslimien ja islamilaisen kulttuurin kanssa.

#uskonnonvapaus

#maahanmuutto

#turkki

#lähi-itä

#uskontodialogi

#islam

#kulttuurienkohtaaminen

#imaamikoulutus

#oppikirjatutkimus

Koulutusosuutesi olivat monipuolisia, asiantuntevia ja kiinnostavia. Islamin monimuotoisuus tuli kyllä kirkkaasti esille.

Luentosi islamista ja Lähi-idän kulttuureista ja tilanteista olivat asiantuntevia ja mielenkiintoisia. Tyylisi luennoida sopi erinomaisesti myös nuorille. Luennot olivat hyvin valmistettuja ja havainnollisia, niitä oli helppo seurata ja jopa samaistua esimerkkeihin. Paras palaute luennoista tuli tietenkin nuorilta, jotka innostuivat pohtimaan käytännönläheisiä aiheita omasta elämäntilanteestaan käsin.

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Karille. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!