Kati Tiainen

Kati Tiainen on innostava puhuja digitaalisen transformaation, oppimisen, tietotyön muutoksen ja johtajuuden rajapinnassa. Hän on Microsoftin digitaalisen oppimisen strategiajohtaja.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Maailma muuttuu ympärillämme ja oppiminen on juuri nyt muutoksen keskellä digitalisaation myötä. Kati puhuu mm. siitä, miten teknologia lähitulevaisuudessa muuttaa tapaamme työskennellä ja oppia. Hän kertoo myös, mitä yhteistä on menestyksekkäästi muutoksen tehneissä kouluissa globaalisti sekä kuinka mm. tasa-arvokysymyksiä pitäisi uudelleen miettiä digitalisoituvassa maailmassa ja koulussa.

Kati Tiainen on innostava puhuja, joka on tehnyt pitkän kansainvälisen uran digitaalisen transformaation parissa. Tällä hetkellä hän työskentelee Microsoftin Eurooppa, Lähi-Itä sekä Afrikka -organisaatiossa digitaalisen oppimisen strategiajohtajana laajoissa oppimisen muutoshankkeissa. Katin asiantuntijuus fokusoituu digitaalisen transformaatioon ja siihen, miten se muuttaa organisaatiota, johtajuutta, tietotyötä ja oppimista.

 

Kati on intohimoinen puhuja, joka saa osallistujat ajattelemaan uudella tavalla.

Huumori, keskustelut ja videot ovat osa Katin esiintymisten ja koulutusten ”työkalupakkia”. Kati on johtanut globaalia Partners in Learning for Schools -ohjelmaa 76 maassa. Siinä suunniteltiin ja toteutettiin koulutuksen muutoksen malleja ja resursseja, joita kaikki koulut ja koulusysteemit pystyivät hyödyntämään oman transformaation toteutuksessa ja johtajuuden kehittämisessä.
Kati Tiaisella on opettajakoulutus, mutta työuransa hän on tehnyt johtajana IT-maailmassa. Hän on mm. johtanut Education liiketoimintaa Keski-ja Itä-Euroopassa 36 maassa. Ennen IT-uraa hän on työskennellyt mm. AKAVA:ssa ja OAJ:ssa, Sanomalla Opit-oppimisympäristön tuote- ja markkinointipäällikkönä sekä Helsingin Opetuslautakunnassa Helsingissä.

Oppimisen muutos ja syväoppiminen 

Kati johti Suomen New Pedagogies for Deep Learning -hanketta osana Pohjantähti-ohjelmaa. Suomalainen koulujärjestelmä on pitkään ollut edelläkävijä kansainvälisissä vertailuissa. Yhteiskunnan muutos on kuitenkin haastanut kaikki koulujärjestelemät kehittämään uutta. Digitalisoitumisen lisäksi myös tiedon parempi saatavuus kaikille oppijoille ja laaja-alaiset taidot tuo runsaasti muutosmahdollisuuksia ja paineita kouluille.

Hankkeen tavoitteena oli luoda jokaiselle oppijalle edellytykset saavuttaa tulevaisuuden taidot jo tänään. Hanke on jalkautunut seitsemän kunnan – Espoon, Helsingin, Oulun, Salon, Tampereen, Turun ja Vantaan – peruskouluihin ja lukioihin. “Tulevaisuuden opetussuunnitelmissa painotetaan taitoja, joiden avulla yhteistyö ja viestintä sujuu, tai joiden avulla voidaan aktiivisesti yhdistää jo olemassa olevaa osaamista uuteen ja alati lisääntyvään tietoon, yhdessä muiden oppijoiden kanssa”, valaisee Tiainen.

Kognitiivinen ergonomia ja tietotyön flow 

Viimeisin teema, jonka parissa Kati on työskennellyt on tietotyön muutos. Teknologian nopea muutos on muuttanut myös sitä, miten ja missä me työskentelemme. Tietotyön tekeminen teollisen työn rauniolla ei ole suositeltavaa. Teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä. Tietotyö edellyttää meiltä uusia taitoja mm työpäivän jaksottamiseen. Psyykkiset vahvuustekijät on hyvä ottaa haltuun ja kuinka palautuminen hoituu? Eli kuinka pitää huolta kognitiivisesta ergonomiasta? Olla aina paras itsensä teknologian tukemana? Tähän löytyy välineitä aivotutkimuksesta, mindfulnesista ja käytännön keinoista kesyttää teknologia palvelemaan sinua itseäsi. Kati Tiainen on moderoinut mm. Pohjoismaiseen pääministeritapaamisen keskustelun koskien tulevaisuuden opettajakoulutusta

BIO IN ENGLISH

Kati Tiainen is a prominent figure in the international educational landscape, collaborating closely with Ministries of Education, leaders, schools, and partners to optimize digital transformation in teaching and learning.

Over her two-decade career, Kati’s roles span teaching, school leadership, and overseeing large-scale Information and Learning Technology Programs, including 1:1 initiatives. Her leadership extends to Microsoft’s Education K12 efforts in EMEA, marked by her skill in navigating transformational markets and fostering partnerships. She is a global advocate for Microsoft’s Education Transformation Framework, guiding holistic educational transformation.

Kati has driven open education analytics, enhancing data-driven decision-making. Her distinct prowess lies in leveraging AI to reshape education. Kati’s strategic insights in AI implementation have revolutionized the teaching and learning experience. By championing responsible AI use, she empowers Education institutions to embrace technology for personalized learning, adaptive interventions, and new dimensions of excellence. 

In her leadership, Kati unites education, analytics, and AI innovation, shaping the future of learning through data-driven insights and emerging technologies.

Kati is a truly inspirational speaker. She shares her expertise, offers new insight and engages the audience as well as fellow speakers. Her good sense of humor keeps up the flow

Ms. Erja Lohikoski

Project manager of the digitalization event Spring Splash , Ministry of Finance, Finland

Kati Tiainen keskusteli osaamisen kehittämisestä Tech-puhetta -podcastissa 01/2024 jaksossa “Jos et upskillaa, katoat!”. Aiheina:

  • Kenellä on vastuu riittävästä ja oikeasta osaamisen kehittämisestä – työnantajalla vai -tekijällä?
  • Miten luoda kulttuuri, jossa upskilling ja reskilling ovat innostavia eivätkä pelottavia?
  • Miten jokainen meistä voi luoda itselleen oman osaamisen kehittämisen suunnitelman?

#uusitapaoppia

#digitalisaatio

#tytötjateknologia

Puheenaihe-ehdotuksia:

Ready player one for the Age of AI.

In her keynote, Kati will reflect the past of human productivity, share insights of the phenomen we live in today and inspire how to be prepared for the future. 

Oppimisen neljäs vallankumous

Digitaalinen transformaatio ja tasa-arvo

Ole paras itsesi – Kognitiivinen ergonomia

Digitaalisen transformaation johtaminen

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Katille. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!