Lorenz Backman

Esiintymisen monipuolinen ammattilainen, teatteritaiteen maisteri Lorenz Backman tunnetaan juontajana, näyttelijänä ja elämäntaitovalmentajana. 

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Ammattijuontajana televisiossa ja yritysten tapahtumissa toimiva teatteritaiteen maisteri Lorenz Backman on monipuolinen ja karismaattinen esiintymisen ammattilainen, ja juontajana hän saa yleisön kuin yleisön viihtymään. Hän on ilahduttanut suomalaisia monissa TV-ohjelmissa, mm. Huomenta Suomi -viikonloppulähetykset ja Kesäterassi. Koulutukseltaan Lorenz on näyttelijä, henkinen valmentaja ja työnohjaaja. Yli 10 vuotta hänen päätyönään ovat olleet luennointi ja yrityksien, sekä yhteisöjen valmentaminen.

Lorenzin luentojen ja koulutuksien aiheet liikkuvat työhyvinvoinnista vuorovaikutukseen. Erityiset vahvuusalueet ovat työssä jaksaminen, palautuminen, itsemyötätunto, työn priorisointi, itsensä johtaminen, sanaton viestintä, vaikuttavuus ja esiintymistaidot. Asiakkaina ovat olleet ministeriöt, julkishallinto, kansalliset ja kansainväliset yritykset, sekä yksityishenkilöt.

Työelämän kokemukseen kuuluu myös päämäärätietoisen sarjauupujan tausta. Lorenz pitää itseään jonkinasteisena uupumisen ammattilaisena. Pitkäaikaiset empiiriset tutkimukset aiheen äärellä ovat tuottaneet työvälineitä ja terveempää ajattelua, joiden avulla työnteko on nykyään nautinnollisempaa ja tuottavampaa. Näitä työvälineitä hän haluaa jakaa, jotta jokainen voisi päästä helpommalla informaation ja jatkuvien tehostamispyrkimyksien täyttämässä työelämässä.

Lorenz Backman toimii myös Pelasta muistisairas ry:n  toiminnanjohtajana. Yhdistys auttaa muistisairaita ja heidän omaisiaan esimerkiksi tukemalla ja neuvomalla sekä tekemällä heidän kanssaan yhdessä erilaisia asioita. Backman pyydettiin alun perin yhdistyksen vapaaehtoistyöhön mukaan. Hänellä on myös omakohtaista kokemusta muistiongelmista. “Minulle on jäänyt loppuunpalamisen ja burnouttien seurauksena muistiongelmia, jotka nousevat varsinkin stressiaikoina pintaan. Se on aika huomattavaa. Koin asian läheiseksi itselleni ja lähdin mukaan. Pelkkä auttaminen ja läsnäolo on tullut minulle tärkeäksi,” Backman kertoo.

Esimerkkejä Lorenz Backmanin puheenaihekokonaisuuksista:

 

PALAU­TU­MI­SEN RESEP­TI

 

Digitaalinen tietoähky, työn muutos ja jatkuvat työn tehostamisvaatimukset haastavat jaksamista ja omien rajojen tunnistamista. Itsensä johtaminen ei olekaan niin helppoa. Lounas syödään seisten ja tunnollinen ja itseltään vaativa työntekijä huomaa helposti tekevänsä pitkää päivää, ilman palauttavia taukoja. Siksi palautumisen taitoja tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Palautuminen on levon ja rasituksen välistä tasapainoa. Tyypillisesti vapaa-aika varataan palautumiselle. Helposti unohdetaan, että arjen vaatimukset vievät vapaa-ajalla huomion palautumiselta. Ainoaksi palautumisen ajaksi jääkin yöunet. Kun uni häiriintyy pitkäaikaisen kuormituksen seurauksena, ollaan pulassa ja seurauksena voi olla uupuminen. Burnoutin inhimilliset ja taloudelliset seuraukset voivat olla kalliit.

Ylikuormitus on aina merkki palautumisen ja rasituksen välisestä epätasapainosta. Stressin ja uupumisen määrä onkin lisääntynyt huolestuttavasti työelämän vaatimuksien lisääntyessä. Palautumisen ja itsensä johtamisen taitoja tarvitaan siksi enemmän kuin koskaan. Jo pienellä työn ja arjen tuunaamisella rytmitetään päivää ja luodaan elvyttäviä taukoja. Näin mahdollistetaan työelämän terveemmät arvot ja asenne. Työelämää ei ole tarkoitus juosta läpi 200m pikamatkojen vauhdilla, vaan sovittaa voimavarat elämän pituiseen maratoniin. Näin työtehokkuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy.

Puheenvuoro/ koulutus avaa tutkitusti helpoimpia ja tehokkaimpia irrottautumisen ja rentoutumisen palauttavia keinoja. Kuinka usein ja miten pitkiä taukoja olisi hyvä pitää ja miten ne vaikuttavat aivoterveyteen ja työtehokkuuteen? Millainen merkitys vapaa-ajan palautumisella on ja mitkä tekijät lisäävät palautumista? Voisiko olla mahdollista allokoida aikaa palautumiselle? Miten itsemyötätunto liittyy palautumiseen? Millaiset säästöt seuraavat sairauspoissaolojen vähentyessä ja työssä pysyvyyden lisääntyessä?

Pitkän linjan sarjauupuja ja työnohjaaja valottaa puheenvuorossaan, miten pienillä muutoksilla voi palautua jo työpäivän aikana, eikä vasta vapaalla. Puheenvuoro/ koulutus sisältää osallistavia käytännön harjoitteita.

 

Itse­myötä­tun­nolla toimi­vam­pia työ­yhtei­söjä

Työelämän kannalta itsemyötätuntoisempi työasenne lisää tutkitusti psykologista turvallisuuden tunnetta, luovuutta ja myönteisempää vuorovaikutusta lisäten tuottavuuden mahdollisuuksia. Itseen kohdistuva myötätunto alentaa merkittävästi ylikuormittumisen riskejä, vähentäen sairauspoissaoloja ja tuoden näin yritykselle säästöjä.

Itsemyötätunto on nopeatempoisen ja informaatio-täyteisen työelämän ydintaitoja. Työnantajan työhyvinvointiin liittyvien käytänteiden muuttaminen on usein helpompaa, verrattuna yksilön kunnianhimon hallitsemiseen. Koska jokainen on lopulta vastuussa omasta itsestä, kannattaa itsemyötätuntoon panostaa. Se vaikuttaa miltein kaikkeen työelämässä. Mitä enemmän työvälineitä on terveeseen itseohjautuvuuteen, sitä menestyneempiä ovat myös yritykset.

Itsemyötätunto on ystävällisyyttä ja lempeyttä omia tunteita, ajatuksia ja tekoja kohtaan -parhaimmillaan myös lempeyttä ulkomaailman ärsykkeitä kohtaan. Se voi olla jopa taitoa olla samaistumatta jokaiseen tunteeseen ja ajatukseen. Kykyä ottaa etäisyyttä ja olla vain tietoinen. Itsemyötätunnon vastakohtana voi olla ylitunnollisuus ja -vastuullisuus, sekä kohtuuton itseankaruus, jotka ovat usein suurimpia syitä ylikuormittumiseen ja uupumiseen. Itseen kohdistuva myötätunto onkin luultavasti yksi merkittävimpiä työhyvinvoinnin ydintekijöitä. Koska jokainen on oma ainutkertainen ihme, ei yleispäteviä reseptejä ole. Jokaisen pitää löytää oma tie ja usein se löytyy pysähtymällä ja omaa sisäistä ääntä kuuntelemalla.

Osallistava luento/ valmennus antaa konkreettiset työvälineet armollisempaan ja itseä kuuntelevampaan suhtautumiseen. Puheenvuoro pitää sisällään käytännön harjoitteita, jotka ottavat huomioon kohdeyleisönsä erityistarpeet.

KEHO­MIELEN JEDI­MESTARI

 

 Vuorovaikuttaminen on energian välittämistä. Välittämämme energia tarttuu ja muuttaa läsnäolijoiden mielentilaa -tunteita ja ajattelua. Voimakas läsnäolo, itsevarmuus ja lämminhenkisyys tekee meistä karismaattisia ja valovoimaisia. Valovoimaista puhujaa uskotaan herkemmin ja hän saa ihmiset innostumaan. Innostuksen ja myönteisen energian yhteys aikaansaamiseen on ilmeinen.

Kyse ei ole pelkästään ulkoisesta olemuksesta ja siitä miten se vaikuttaa muihin ihmisiin. Karismaattisuus on ennen kaikkea mielentila, joka vaikuttaa omaan sujuvuuden ja hallinnan tunteeseen ja säteilee sanattoman viestinnän kautta muille.

Jos keskitymme asiakastapaamisissa ja myyntitilanteissa vain puheen sisältöön, kohtaamiset typistyvät helposti kuolettavan tylsiksi puhuvien torsojen kuunteluksi, mikä saa motivoituneimmankin uuvahtamaan. Puheen sisältö on toki tärkeää, mutta usein unohtuu, että tärkeintä ei ole se mitä sanoo, vaan miten!

Psykologista turvallisuutta ja luottamusta lisää vuorovaikutus tilanteissa avoin ja myönteinen kehonkieli. Avoin ja myönteinen kehonkieli taas luo mahdollisuuden myönteiselle mielentilalle koko kohtaamisen ajaksi. Olemalla tietoinen oman kehollisuutesi vaikutuksesta mielentilaasi ja sen vaikutuksesta sanattomaan viestintääsi, saat ihmeitä aikaan. Meillä jokaisella on vastuu maailmasta, jonka luomme ympärillemme. Pitää vain päättää, edustaako kuun pimeää, vai valoisaa puolta.

Kehomielen jedimestari -luento/ koulutus tarjoaa osallistavan tietopaketin karismaattisuuden ja sanattoman viestinnän taustatekijöistä.

Koulutus vastaa kysymyksiin;

-Mitä karisma on ja miksi se vaikuttaa niin voimakkaasti meihin?

-Mistä karsimaattinen, luottamusta ja myönteisyyttä herättävä kehonkieli ja puhetapa rakentuu ja miten se on sovellettavissa työelämään?

-Miten karismaattiset mielentilat saadaan aikaan ja millaisiin tilanteisiin mikäkin karisman tyylilaji sopii parhaiten?

-Miten rakennat luottamuksen ja saat asiakkaan pitämään sinusta ja tuotteestasi?

-Mistä tiedät että asiakas ei aio ostaa, tai tulla takaisin, vaikka sanoo niin?

-Millaisilla keinoilla lisäät asiakkaan läsnäoloa niin, että hän on keskittynyt vain sinuun ja tuotteeseesi?

Koulutus jakaantuu kahteen osioon: Karismaattisuuteen ja sanattomaan viestintään. Molempiin koulutusosioihin kuuluu harjoitteita ja mahdollisuuksien mukaan parityöskentelyä, sisältäen reflektoinnin. Luennot/ koulutukset mahdollista tilata myös erikseen nimillä Karismaattisuuden avaimet ja Vaikuttavan kehonkielen ABC.

 

Kuka tahansa voi olla menestyjä, jos vain haluaa ja on valmis tekemään töitä sen eteen. Pitää vain olla nälkää ja himoa tarpeeksi. Jotta pääsisit helpommalla kuin minä, haluan auttaa sinua onnistumaan ja löytämään sisäiset voimavarasi, jotta sinulla olisi aina käytössään paras versio itsestäsi.
Lorenz Backman

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Lorenz Backmanille. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!