Markus Jäntti

Markus Jäntti on tulonjaon, köyhyyden ja taloudellisen liikkuvuuden tutkija. Hän on Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professori.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professori Markus Jäntti tutkii perhetaustan vaikutusta taloudelliseen asemaan ja ylisukupolvista taloudellista liikkuvuutta. Hän tarkastelee myös tulojen ja varallisuuden jakaumaa rikkaissa maissa. Hän on tutkinut lapsiperheiden taloudellista asemaa. Erityisen huomion kohteena on miten talous- ja sosiaalipoliittiset muutokset vaikuttavat työssäkäyntiin, taloudelliseen hyvinvointiin ja liikkuvuuteen.

Puheenaiheiden teemat

Hyvinvointi
Politiikka

Taloustiede ja talouspolitiikka

Ihmisoikeudet vaikean taloustilanteen aikana

Perhetaustan vaikutus taloudelliseen liikkuvuuteen

Köyhyys ja eriarvoisuus

#tulonjako

#eriarvoisuus

#köyhyys

#taloudellinenliikkuvuus

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön puhujalle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!