Miia Paakkanen

Miia Paakkanen on Suomen myötätunto työssä -tutkimuksen pioneeri ja asiantuntija, kokenut työelämän tunnetaitojen valmentaja. Hän on myös monitieteinen ja kansainvälisesti verkostoitunut ja aktiivinen positiivisen psykologian ja organisaatiotieteen tieteentekijä ja käytäntöön soveltaja. Miiaa kuvataan aidosti välittävänä ja suvereenina alansa asiantuntijana, kouluttajana ja luennoitsijana. Miia on esittänyt tutkimustaan muun muassa The Dalai Laman perustamassa tutkimusyksikössä Stanfordin yliopistossa.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Miia Paakkanen on Suomessa myötätunnon tutkimuksen ja yritysvalmentamisen pioneeri ja asiantuntija. Hänen väitöskirjassaan kehitetään myös uutta termiä, myötäinto. Hän tutkii, miten näitä lisätään työssä ja johtamisessa sekä miten ne vaikuttavat toimintaan ja hyvinvointiin.

Miia Paakkanen välittää siitä, millaista työelämä ja johtaminen on, sillä vietämme neljäsosan elämästämme työpaikoilla. Kansainvälisesti Miia on mukana maailman johtavassa globaalissa myötätunnon ja positiivisen organisaatiotieteen tutkijayhteisössä, joka on perustanut positiivisen psykologian rinnalle organisaatioiden vahvuuksia ja voimavaroja tutkivan positiivisen organisaatiotieteen ja sen osaksi myötätunnon tutkimuksen organisaatioissa.  Hän on puhunut paljon yrityksissä, seminaareissa ym. ympäri Suomen. Hän on myös kouluttanut työelämän tunnetaitoja usean vuoden ajan ja tehnyt niistä myös tutkimusta yhdessä muun muassa Nordean, LähiTapiolan, Espoon kaupungin, Kansallisgallerian ja MTV3:n kanssa. Hänen saamansa palaute on johdonmukaisesti erinomaista.

Viime vuonna Miia Paakkanen kirjoitti ja toimitti ensimmäisen yleistajuisen tietokirjan myötätunnosta työssä yhdessä Frank Martelan ja Anne Birgitta Pessin kanssa. Suomessa Miia opettaa myös ensimmäistä akateemista maisterikurssia positiivisesta psykologiasta ja positiivisesta organisaatiotieteestä Helsingin yliopistolla. Kurssit ovat valtavan suosittuja ja opiskelijoita on järjestelmällisesti halunnut tulla kurssille uudestaan seuraavana vuonna. Samoin on käynyt Miia Paakkasen yrityskoulutusten kanssa. Organisaatioita on päättänyt investoida koulutuksiin seuraavaksi koko organisaation laajuisesti.

“Olen teologisella työskentelevä kauppatieteilijä, joka tutkii ja opettaa psykologiaa ja organisaatiotiedettä. Kansainvälisesti olen vuorostaan vieraillut lääketieteellisissä yliopistoissa Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Stanfordin yliopistossa toimin vierailevana tutkijana neurokirurgian alla, jossa The Dalai Laman perustamassa yksikössä tutkitaan myötätuntoa ja altruismia organisaatioissa muun muassa neurotieteitten näkökulmasta. Esitän tutkimustani aktiivisesti kansainvälisissä alan konferensseissa ja olen mukana maailman johtavassa globaalissa myötätunto organisaatioissa -tutkijayhteisössä.” kertoo Miia.

Pidin erittäin paljon luennosta ja sen sisällöstä! Erinomaiset kiteytykset, oivaltavat tutkimusviittaukset, asiasisältöjen monipuolinen käsittely infotulvaa välttäen helpottivat ajatuksia herättävän esityksen seuraamista! En heti keksi mitään parannettavaa.

Suomen Pankki

Rautainen ammattilainen. Akateemisesti uskottava. Osaava. Innostava. Erityisen nautinnollista oli kerrankin osallistua koulutukseen, jossa ei ollut hukkaminuutteja.

Kansallisgalleria

Mahtava ote. Syvä osaaminen aihealueesta. Upea läsnäolo ja aito kiinnostus valmennettaviin. Hyvä menetelmäosaaminen.

Nordea

EHDOTUKSIA PUHEENAIHEIKSI

Myötätunto työssä/johtamisessa

Myötätunto on tulevaisuuden työn kriittisin taito

Myötäinto ja myötätunto – yksilön ja yhteisön tärkeimmät taidot

Tunnetaidot työssä

Johda tunteita tuloksellisesti

Myötätunto vai empatia?

Miksi psykologinen turva on kriittistä huipputiimin rakentamisessa?

Tuloksellisuus ja inhimillisyys kulkevat käsi kädessä

Voiko myötätuntoa lisätä ja miten se vaikuttaa?

#Myötä­tunto

#Myötä­into

#Tunne­taidot

#Empatia

#Johtami­nen

#Huippu­tiimit

#Positiivinen­orga­ni­sa­atio­tiede

#Inhimilli­syys­ja­tulok­sel­li­suus

Lähetä viesti suoraan MIIALLE

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön puhujalle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!