Minna Koskelo

Tulevaisuus­muotoilija- ja coach Minna Koskelo haluaa nostaa keskus­teluun tulevaisuus­tietoisuuden, tulevaisuus­kestävyyden ja ihmis­keskeisyyden.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Tulevaisuus ei vain tapahdu, se luodaan vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Mitä tietoisempi tulevaisuuden mahdollisuuksista on, sitä tulevaisuuskestävämpiä päätöksiä voidaan tehdä. Minkälaista tulevaisuutta sinä haluat rakentaa? Minna Koskelo on kysytty puhuja bisneslogiikan paradigman muutoksesta, asiakaskokemuksen rakennuspalikoista, emotionaalisista markkinoista ja tunnejäljistä sekä pinnan alta nousevista trendeistä. Minna Koskelo yhdistää tulevaisuusajattelun, muotoilun, asiakkaiden odotukset ja paremman bisneksen. Hän kannustaa johtamaan muutosta yhdessä asiakkaiden kanssa ja innostamaan asiakkaita tulevaisuudella menneisyyden sijaan. Erityinen intohimon kohde hänelle on ihmiskeskeisen ja tulevaisuuskestävän liiketoiminnan rakentaminen ja jaetun arvon luominen. Tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka ovat ymmärtäneet asettaa ihmisen keskiöön.

Minna Koskelo on tulevaisuusmuotoilun edelläkävijä Suomessa. Hän yhdistää ajattelussaan raikkaalla tavalla ennakointiajattelua, palvelumuotoilua ja ihmistieteitä rikastaen käsitystämme siitä, mitä voisi olla ja mitä voisimme tulevaisuuksien eteen tehdä.

Koskelon missio on saada tulevaisuusajattelu osaksi organisaatioiden ja ihmisten päätöksentekoa. Koskelo työskentelee täysipäiväisesti tulevaisuusmuotoilijana tulevaisuusmuotoilun ja ennakoinnin kehittämisen parissa, sivutyönään hän opettaa tulevaisuusajattelua Laurea AMKissa Service Innovation and Design Master -ohjelmassa. Viimeisten lähes 20 vuoden aikana Koskelo on työskennellyt yli 70 organisaation ja lähes 40 toimialan parissa. Hänellä on kokemusta satojen yhteiskehittämisen työpajojen vetäjänä sekä kysyttynä keynote-puhujana. Asiakkaat ovat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Minna Koskelo on myös perustaja ja vetäjä ennakointia edistävässä Futures Finland -yhdistyksessä sekä perustaja ja ydintiimin jäsen mm. Valtioneuvoston kanslian sekä Opetushallituksen palkitsemassa Tulevaisuuspäivä-yhdistyksessä. Hän on myös jäsen arvostetussa Association for Professional futurists -yhdistyksessä. Lisäksi Koskelo toimii luottamustehtävissä vakituisena asiantuntijana Itla Säätiön lapsi- ja perhepolitiikan ennakointiverkostossa sekä neuvonantajana Lasten ja nuorten säätiössä. 

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voi tutkia ja tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Tulevaisuutta muotoillaan tänään.

Minna Koskelo

Minna Koskelon kirja Tehtävänä tulevaisuus (Alma Talent 2022) on opas tulevaisuusmuotoiluun, jossa yhdistyvät muotoilu, tulevaisuusajattelu ja liiketoiminta-ajattelu. Se lisää ymmärrystä, miten tulevaisuutta voi huomioida ja muovata jo tänään ja miten vaihtoehtoiset tulevaisuudet voidaan tuoda nykyhetken päätöksentekoon. Lukuisat caset yhdessä tarinoiden ja tieteen kanssa antavat inspiraatiota tulevaisuusmuotoilun hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Kirja esittelee keinoja, miten jokainen voi kasvattaa kykyään tulevaisuustietoisuudessa ja aktiivisessa tulevaisuuden tekemisessä. “Tästä hetkestä käsin on mahdollista rakentaa toisenlaista tulevaisuutta. Sillä tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään.”

EHDOTUKSIA PUHEEN­AIHEIKSI

Bisnes­logiikan para­digman muutos
 
 
Asiakas­kokemuksen rakennus­palikat
 
Emotionaaliset mark­kinat
 
 
Tunne­jäljet / Tunne­älykkäät orga­nisaa­tiot
 
 
Pinnan alta nousevat trendit
 
 
Aivoystävälliset kohtaa­miset
 
 
Huomisen organi­saa­tiot ja itse­ohjautu­vuus
 
 
Tulevaisuus­kestävän asiakas­kokemuk­sen yhtälö

#TULEVAISUUS­KESTÄVYYS

#TULEVAISUUSTIETOISUUS

#ENNAKOINTI

#IHMIS­KESKEISYYS

#TULEVAISUUS­MUOTOILU

#KOKEMUS­MUOTOILU

#ASIAKAS­KOKEMUS

Tutustu enemmän

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön puhujalle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!