Samil Aledin

Samil Aledin on kulutuskäyttäytymisen ja brändätyn elämän, erityisesti teinien brändikulutuksen, tutkija ja syvällinen ymmärtäjä.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Kauppatieteiden tohtori Samil Aledin on entinen käytännön kulutustuotemarkkinoija, joka on väitellyt teinien brändisuhteista vuonna 2009. Väitöksen jälkeen Samil palasi yksityiselle sektorille auttamaan yrityksiä (ja yhteisöjä) palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä räätälöityjen tutkimusten viitoittamana. Vuodesta 2017 lähtien hän on auttanut Suomessa toimivia yrityksiä oman yrityksensä Branded Life Oy:n kautta. Nykyään hän työskentelee tutkijana VTT:llä. 

Tutkimukseen pohjaavan konsultoinnin lisäksi Samil on ollut luennoimassa ja vetämässä työpajoja Suomen suurimmissa yliopistoissa ja yksityiskoulussa Yhdysvalloissa. Hän puhuu mielellään kuluttajien brändisuhteista, pätevistä ja lämminhenkisistä brändeistä, teinien kulutuksesta ja brändeistä sekä erityyppisen tutkimuksen, erityisesti videomuotoisen tutkimuksen, hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämisessä.

Tutkimuksen saralla hän on mm. pioneeri brändeillä kiusaamisen luokittelussa. Työpajoissa brändit saavat ryhtiä, asemaa ja suuntaa selkeillä malleilla.

Ylen Aamu TV: “Brändeillä kiusataan kouluissa”,  KTT Samil Aledin.

Human Brand -ajattelu johtamisessa

”Se, mitä me ajattelemme toisesta ihmisestä tai ihmisjoukosta, selittyy 80%:sesti kahden tekijän, lämminhenkisyyden ja kyvykkyyden avulla.”

Tämä on sosiaalipsykologian Warmth & competence -teorian ydin sekä yksi Samil Aledinin puheenaiheiden teemoista. Princetonin yliopiston professorin Susan T. Fisken ja konsultti Chris Malonen kehittelemä Human Brand –ajattelu perustuu tämän ajatuksen soveltamiseen ihmisten ja brändien välillä. Useissa akateemisissa tutkimuksissa on osoitettu, että tämä selittää n. 50%:sesti asiakasuskollisuutta, uudelleenostoja ja suosittelemista. Warmth & competence -teoria soveltuu erinomaisesti myös HR-tarpeisiin, mm. työtiimien dynamiikan tarkasteluun ja sen kehittämiseen.

PUHEENAIHE-EHDOTUKSIA

Kuluttajien brändisuhteet – Holistinen näkemys brändeistä

Teinien brändisuhteet

Teinien brändikiusaus: Miten ja miksi brändejä käytetään kiusaamisessa?

Nämä asiat aikuisten pitää tietää teinien brändeistä.

Ihmiset ovat brändejä ja brändit ovat ihmisiä.

Vastuullinen brändin johtaminen – työkalu sosiaalipsykologista

#consumerbrandrelationships
#brands
#consumerbehavior
#youthconsumption
#teenconsumption, #teenagebrands
#humanbrand
#customerexperience
#videoethnography
#ethnography
#videographicresearch

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Samilille. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!