Taneli Hassinen

Taneli Hassinen on viestinnän ja tiimidynamiikan konkari.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

Maailma on niiden, jotka ajattelevat, tuntevat ja toimivat toisin kuin muut.

Taneli Hassisella, VTM, on pitkä ja monipuolinen kokemus suomalaisissa pörssiyhtiöissä sekä viime vuodet konsulttina, mikä antaa hänelle kaikupohjaa auttaa ihmisiä luomaan arvoa ja merkitystä yhteisöilleen kommunikaation avulla. Se tapahtuu konsultointina, sparrauksena ja valmentamisena viestinnän prosesseista organisaation strategiseen ajatteluun ja tiimien sisäiseen dynamiikkaan.

Tanelin puheenvuorot herättelevät yleisöä pohtimaan mielenliikkeitä yhteisöjen ja yksilöiden vuorovaikutuksen taustalla. Myös hänen terapeutin koulutuksensa antaa siihen käytännön näkökulmaa. Hän puhuukin usein organisaatioterapiasta ja yhteisön itseymmärryksestä. Taustalla ovat usein yksilöiden emootiot ja pohdinnat elämän merkityksellisyydestä. 

Viestintää omilla vatsahapoilla

Taneli työskenteli Finnairissa henkilöstön-, organisaation ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijatehtävissä sekä viestinnän vastuupaikoilla yhteensä yli 20 vuotta. Kriisiviestintä tuli hänelle tutuksi lentoyhtiön ja koko toimialan 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen turbulensseissa. Kriisin koittaessa Taneli työnnettiin ruutuun rauhoittelemaan kansaa. 

Yhteisöviestinnässä puhehenkilöt ovat pelissä omalla persoonallaan. Erityisesti kriisiviestintätilanteissa on johdon ja muiden viestijöiden vatsahapot pelissä. Taneli on siis kärvistellyt tilanteissa itse vastuunkantajana sekä ollut johdon syvällisenä tukena konsulttina toimiessaan.

Monipuolinen näkemys johtamiseen ja viestintään

Viime vuosikymmenellä Taneli Hassinen on ollut rakennuskonserni SRV:n viestintä- ja markkinointijohtajana sekä finanssitalo Taalerin viestintäjohtajana. Molemmissa yrityksissä hän oli myös johtoryhmän jäsenenä. Nykyisin Taneli työskentelee vaikuttamistoimisto Framillan Senior Advisorina sekä erikoisviestintätoimisto Functosin partnerina. 

Hänen intohimonaan on saattaa kommunikaatio eri muodoissaan osaksi strategista johtamista, jolloin se palvelee parhaiten organisaation ja laajemmankin yhteisön tavoitteita.

 
 

PUHEENAIHE-OTSIKOITA

Ovatko viestinnän vatsahapot kunnossa

Parviälykästä kyllä mutta entä parviemootio?

Ei tehdä tästä nyt kriisiä – Miten yhteisö ymmärtää itsensä poikkeavassa tilanteessa

Jos haluat ymmärtää mediaa, seuraa emootiota

#kriisiviestintä

#viestintä

#tiimidynamiikka

#tunneäly

#organisaatioterapia

Todella hyvä puhuja ja kiinnostava esitys. Olisin voinut kuunnella pidempäänkin.

Hyviä vinkkejä kriisiviestintään, esiintyjän kokemus toi syvyyttä esitykseen.

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Tanelille. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!