Ulrika Björkstam

Ulrika Björkstam on ratkaisukeskeinen valmentaja, kirjailija, pidetty luennoitsija ja keynotepuhuja, jonka työn keskiössä ovat itsen johtamisen taidot, parempi työelämä sekä muutoskykyisyys. Ulrika yhdistää valmennuksiinsa myös taustansa tulevaisuuden ennakoinnin parista ja haastaa kuulijansa ajattelemaan, minkälaista tulevaisuutta luomme niin yksilötasolla kuin organisaatioissakin. Ulrikan vahva läsnäolo ja rauhallinen olemus saavat kuulijat pysähtymään tärkeiden teemojen äärelle.

Keynotepuhuja Iida Mäkikallio

TARVITSETKO TILAISUUTEESI PUHUJAN, JOKA HERÄTTÄÄ AJATUKSIA JA JÄTTÄÄ VAHVAN TUNNEJÄLJEN?

Ulrika Björkstam (VTM) on ratkaisukeskeinen valmentaja, joka on työskennellyt suomalaisyritysten parissa yli 10 vuoden ajan. Vakavasta lentokoneonnettomuudesta selviytyminen ajoi Ulrikan opiskelemaan resilienssiä eli selviytymiskykyisyyttä sekä ajattelun vaikutusta yksilön toiminnan taustalla. Positiivisen psykologian tuottama tutkimustieto sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen työskentelymetodit yhdistettynä tulevaisuusajatteluun tarjoavat käytännönläheisen tavan omaksua uutta tietoa ja saada aikaan haluttuja muutoksia paremman tulevaisuuden edistämiseksi. Organisaatioiden ja yksilöiden valmentajana hän on työskennellyt vuodesta 2013.

Ulrikan intohimona on positiivisen muutoksen edesauttaminen ihmisten arjessa. Hänen kutsumuksenaan on olla rakentamassa maailmaa, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena ja jossa mielen hyvinvointiin panostetaan yhtä lailla kuin nyt panostetaan fyysiseen hyvinvointiin. Ulrika uskoo, että tulevaisuudessa menestyvät vain sellaiset organisaatiot, jotka panostavat työntekijöidensä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Luennoissaan hän yhdistää mielellään tarinoita, tiedettä ja käytännön kokemuksia helposti omaksuttavassa muodossa.

ITSEN JOHTAMINEN, TULEVAISUUDEN TYÖ JA MUUTOSKYKYISYYS

Myös ryhmävalmennuksissa ja luennoissaan Ulrika keskittyy yksilön näkökulmaan pyrkien haastamaan kuulijoita tarkastelemaan omia ajatuksiaan sekä löytämään uusia tapoja toteuttaa haluamiaan muutoksia omassa elämässään. Hänellä on erityinen taito kohdentaa viesti yleisönsä mukaan toimialasta riippumatta. Luennot tarjoavat valmiiden vastausten sijaan tilaa jokaisen omalle ajattelulle ja oivalluksille.

ITSEN JOHTAMISEN TAIDOT ovat halutun muutoksen ytimessä niin organisaatioissa kuin jokaisen omassa henkilökohtaisessa elämässä. Kun haluat saada aikaan muutosta, tarvitaan uusia ajatuksia ja näkökulmia, sekä uudenlaista toimintaa. Tärkeää on myös ymmärtää ajattelun vaikutus tunteisiin tietyn toiminnan taustalla. Haluttu muutos ei tapahdu organisaatiossa, ellei se tapahdu yksilöissä. Kuinka tulla tietoisemmaksi omista ajatuksistaan? Mistä eri tunteet viestivät ja kuinka kohdata ne? Miten onnistua muutoksessa?

TULEVAISUUDEN TYÖ edellyttää muutoksia niin johtamistavoissa kuin työn tekemisen tavoissa ja taidoissa. Työn merkityksellisyys, sisäinen motivaatio ja työelämätaidot ovat avainsanoja työelämän murroksessa. Miltä tulevaisuuden työ näyttää yksilön kannalta ja mitä se edellyttää niin organisaatiolta kuin työntekijältä?

MUUTOSKYKYISYYS eli resilienssi on vastoinkäymisistä nousemisen taustalla oleva tekijä. Muutoskykyisyys yhdistetään niin terveyteen kuin kokemukseen elämän merkityksellisyydestä. Työelämässä muutoskykyisyys antaa lisää voimavaroja. Luottamus ja muutoskykyisyys antavat ihmisille vahvuutta kohdata ja ottaa vastaan ongelmia, mutta ne ovat elementtejä, joita tulee työyhteisössä rakentaa pitkin matkaa. Kuinka kehittää niin omaa kuin organisaation muutoskykyisyyttä?

Luennot tarjoavat tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa ja herättävät tunteita. Ulrikan vahva läsnäolo sekä rauhallinen olemus saavat kuulijat pysähtymään tärkeiden teemojen äärelle.

Ulrika on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Åbo Akademista. Valmentajakoulutuksen lisäksi hän on opiskellut neurolingvististä ohjelmointia, sosiaalipsykologiaa, skeematerapiaa sekä työ- ja organisaatiopsykologiaa. Ulrika valmentaa sekä suomeksi että englanniksi.

Ulrika puhuu muutoksesta ja suhtautumisesta muutosmatkaan omaan kokemukseen peilaten hyvin jäsennetysti ja uskoa rakentaen. Kuitenkin muistuttaen, että ihmiset voivat omalla ajattelullaan vaikuttaa siihen miten edessä oleviin asioihin itse suhtautuvat. Erinomainen puheenvuoro ELY:n henkilökunnalle. 

Petri Knaapinen

ylijohtaja, Uudenmaan ELY-keskus

Puheenaihe-ehdotuksia:

Jokainen puheenvuoro räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Puheenvuorojen ja valmennusten kesto voi olla kaikkea 20 minuutin ja koko päivän työpajan välillä. Luento ja työpaja ovat myös yhdistelmänä erittäin toimiva konsepti.

Tavallisimpia puheiden aiheita ovat:
– Mieli muutoksen keskellä
– Toivon merkitys selviytymisessä
– Tulevaisuuden työelämätaidot
– Itsensä johtaminen: Miten kehittää muutoskykyisyyttä ja oman mielen johtamista?

Koen onnistuneeni valmentajana, jos kuulija poistuu luennoltani jonkin uuden ajatuksen tai näkökulman kanssa. Valmennuksissani ja luennoissani ei koskaan ole kyse minusta, vaan siitä muutoksesta, mitä ne saavat kuulijassa aikaan.

#muutosvalmennus

#muutoskykyisyys

#itsenjohtaminen

#kehityspäivä

#inspiraatio

#ratkaisukeskeisyys

#resilienssi

#tulevaisuuden työelämä

Ulrika on puhujana todella valovoimainen ja esiintyjänä inspiroiva. Liioittelematta voi sanoa, että hänen puheensa aikana olisi salissa kuulunut nuppineulan putoamisen ääni, niin keskittyneesti yli 200 vierastamme seurasi Ulrikan puheenvuoroa.

Tero Kekki

Partner, Drum Communications Inc.

Ulrika pystyy vetoamaan tunteisiin, mutta sen lisäksi hän toimii hyvin ammattimaisesti keynote-puhujana ja hän pystyy viemään syvällisesti opit myös ryhmätyöskentelyyn ja workshopeihin. Ulrika veti asiakastilaisuudessamme puheenvuoron lisäksi ryhmävalmennuksia, joista olemme saaneet todella positiivista palautetta vielä kuukausia jälkikäteen. Muutosta on oikeasti saatu aikaiseksi.

Petri Hollmén

CEO, Lyyti Oy

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Ulrikalle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Karita Aaltonen - keynotepuhuja, puhuja, juontaja, moderaattori tapahtumaan.

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!