Vilma Mutka

Vilma Mutka on inspiroiva johtamisen ja oppimismuotoilun valmentaja, fasilitaattori, toimitusjohtaja ja yrittäjä, joka uskoo, että jatkuva, ketterä oppiminen on paras kilpailuetu nopeasti muuttuvassa maailmassa. Hän herättelee mm. oppimismuotoilun, yhteiskehittämisen, verkosto- ja osallistavan johtamisen teemoilla, lempeästi ja huumorilla haastaen.

Keynotepuhuja Vilma Mutka

Vilma Mutka on oppimismuotoilun pioneeri ja työelämän oppimisaktivisti.

Vilma kutsutaan paikalle, kun tarvitaan päräyttävää puhujaa, innostavaa ja osaavaa valmentajaa, tai kokenutta ja tilanneherkkää fasilitaattoria. Hänen intohimoaiheitaan ovat strateginen oppimismuotoilu, oppimiskulttuurin muotoilu ja vaativien prosessien ja suurten kohtaamisten fasilitointi.

Oppivien työpaikkojen kehittämisessä Vilma uskoo kokeilevan tekemisen ja tarinoiden jakamisen voimaan. Yli 20 vuoden ajan hän on tuonut tuhansia ihmisiä yhteen, kohtaamaan, kehittämään ja oppimaan yhdessä. Hän haluaa luoda lisää merkityksellisyyttä työelämään tuomalla oppimisen kaiken työntekemisen ytimeen – erityisesti johtamiseen. Toimitusjohtajana hän luotsaa kasvavaa Mukamas-tiimiä ja koettaa elää omien oppiensa mukaisesti. 

 

KETTERÄ OPPIMINEN ORGANISAATION KILPAILUKYVYN YTIMESSÄ

“Oppimismuotoilu eli learning design on tärkeä osa organisaatioiden kilpailukykyä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kaikki lähtee yksilön oppimisasenteesta (mindset) ja -taidoista, mutta sitä täytyy tukea koko organisaation oppimissysteemillä.” kertoo Vilma.
“Oppimismuotoilu vastaa tähän haasteeseen. Se tuo uuden, raikkaan ja ketterän tavan tämän päivän työelämän ja organisaatioiden kilpailukyvyn kehittämiseen. Siinä yhdistyvät palvelumuotoilun ja organisaatio-oppimisen ajattelumallit ja työkalut.”
Jokaisen johtajan, osaamisen tai yrityskulttuurin kehittämisestä vastaavan tulisi ymmärtää mahdollisimman hyvin miten ihminen toimii ja oppii. “Oppimismuotoilu vai­kuttaa positiivisesti ihmisten motivaatioon, ajattelutapoihin ja asenteisiin oppimista ja kehittymistä kohtaan. Parhaimmillaan työyhteisöön rakentuu ketterä, itseohjautuva ja yhteisöllinen oppimisen kulttuuri, jossa sekä ihminen että organisaatio kukoistavat”, kiteyttää Vilma.

 

Vilma  Mutka (MBA, BBA, AmO) on opiskellut Master of Business –tutkinnon Victoria Universityssä Melbournessa, tradenomiksi Tiimiakatemiassa (JAMK) sekä suorittanut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot (JAOKK/JAMK).

Ehdotuksia

puheenaiheiksi:

Oppimismuotoilu – organisaation oppimiskyky on ainut kilpailuetu

Tiimioppiminen – itseohjautuvan ja oppivan organisaation perusta

Osallistamisen voima – johtamisen uudet työkalut käytännössä

Verkostojen voima – yhteistyöhön tuloksia vertaisoppimisen avulla

#OPPIMIS­MUOTOILU
#OSALLISTAVA­JOHTAMINEN
#YHTEIS­KEHITTÄ­MINEN
#VERKOSTOS­JOHTA­MINEN

Vilmalla on ainutlaatuinen kyky kiteyttää keskustelua ja nostaa tärkeimmät asiat esiin vielä visualisoiden ne. Hän on erittäin systemaattinen ja ammattimainen kaikessa tekemisessään.
Makke Leppänen

liiketoimintajohtaja, Corendo Oy

Vilman tapa fasilitoida tilaisuuksia on aivan ainutlaatuinen; hän aistii kuulijajoukon fiilikset ja sovittelee tilanteen etenemistä sen mukaisesti. Tiivistämisen taidon Vilma myös hallitsee. Kaikista tärkeimpänä Vilman ominaisuutena pidän kuitenkin hänen kykyään saada kuulijansa innostumaan yhteiseen tekemiseen!
Pirkko Melville

tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Vilman energia tarttuu! Hän on valmennuksissa aidosti läsnä ja todellinen ilmapiirin johtaja. Suunnittelutyö Vilman kanssa on mukavan tehokkaan etenevää. Tuloksia syntyy konkreettisen, vastuutakantavan tekemisen kautta.
Päivi Partanen

toimitusjohtaja, Intotalo Oy

Lähetä viesti suoraan puhujalle

Voit lähettää suoran yhteydenottopyynnön Vilmalle. Hän vastaa sinulle henkilökohtaisesti.

Keynotepuhuja Vilma Mutka

kerro tapah­tu­mas­tasi

Haluamme auttaa tapahtu­masi sisällön suunnit­te­lussa ja palve­lumme käyttöön­otossa. Ota yhteyttä niin lähde­tään liikkelle!