AKU VARAMÄKI

Työn ilo

Ilo huokuu Akusta! Hänen kantava teemansa työpäivämuotoilussa on ilon tuominen osaksi työtä ja arkea. Hän haluaa auttaa jokaista tunnistamaan omat ilon lähteensä kansainvälisten konfliktien tai maailmanlaajuisten pandemioiden vastapainona. Tavoitteena on tukea suomalaisten työyhteisöjen voimavaroja ja resilienssiä kriisien keskellä.

#TYÖPÄIVÄMUOTOILU #ILO

Voit tilata puheenvuoron suoraan tästä. Viestisi menee suoraan Akulle ja hän vastaa sinulle pian henkilökohtaisesti.

Työpäivämuotoilija, keynotepuhuja Aku Varamäki on innostava muutosagentti ja paremman työelämän puolestapuhuja. Akun tavoitteena työpäivämuotoilijana on auttaa ihmisiä ja organisaatioita näkemään muutoksessa mahdollisuuksia ja antaa heille konkreettisia työkaluja muutoksen aikaansaamiseen omassa arjessaan. Hän on innostava puhuja, joka yhdistää esityksissään mielellään henkilökohtaisia havaintojaan aikamme kiinnostaviin ilmiöihin.