AKU VARAMÄKI

Työn ilo

Ilo huokuu Akusta! Hänen kantava teemansa työpäivämuotoilussa on ilon tuominen osaksi työtä ja arkea. Hän haluaa auttaa jokaista tunnistamaan omat ilon lähteensä kansainvälisten konfliktien tai maailmanlaajuisten pandemioiden vastapainona. Tavoitteena on tukea suomalaisten työyhteisöjen voimavaroja ja resilienssiä kriisien keskellä.

Keynotepuhuja Emilia Lahti

#työpäivämuotoilu
#ilo

Kesto on n.2 tuntia. Luento toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa sovittavana ajankohtana.

Keynotepuhuja Emilia Lahti

AKU VARAMÄKI

Työpäivämuotoilija, keynotepuhuja Aku Varamäki on innostava muutosagentti ja paremman työelämän puolestapuhuja.

Työpäivämuotoilija Aku Varamäki on työn murrosta käsittelevän Future proof – tulevaisuuden työkirja -teoksen kirjoittaja. Hän on muutosagentti ja tulevaisuuden työn puolestapuhuja, joka haluaa rohkaista ihmisiä muotoilemaan itsensä näköistä työelämää ja tulevaisuutta.

Akun tavoitteena työpäivämuotoilijana on auttaa ihmisiä ja organisaatioita näkemään muutoksessa mahdollisuuksia ja antaa heille konkreettisia työkaluja muutoksen aikaansaamiseen omassa arjessaan. Hän on innostava puhuja, joka yhdistää esityksissään mielellään henkilökohtaisia havaintojaan aikamme kiinnostaviin ilmiöihin.