MIIA PAAKKANEN

Kuinka nostaa työntekijät keskiöön ja parantaa siten heidän sitoutuvuuttaan, pysyvyyttään ja työntekijäkokemustaan?

Tänä päivänä työntekijät haluavat tuntea yhteyttä, merkityksellisyyttä, arvostusta ja välittämistä. Tämä vaatii johdolta taitoa luoda inhimillistä työelämää, johtaa myötätunnolla. Kun siinä onnistutaan, ihmiset kukoistavat, suoriutuvat paremmin ja sitoutuvat vahvemmin. Myötätunto ei ole ihmisten miellyttämistä tai vain sen antamista, mitä he haluavat. Aito myötätunto eli toisten hyväksi toimiminen vaatii rohkeutta tehdä epämukavilta tuntuvat asiat kuten asiattomaan käytökseen puuttumisen viisaasti eli selkeästi ja välittäen. Toisaalta myötätunto vaatii kaverikseen myötäintoa eli aitoa ja aktiivista yksilöiden arvostamista. Ilman myötätuntoa ja myötäintoa ihmiset eivät kehity potentiaaliinsa, eikä synny aitoa omaehtoista halua laittaa itseään täysmittaisesti likoon yhteiseksi hyväksi. Jos työntekijä halutaan aidosti työn keskiöön, tarvitaan tilan sallimista ihmisyydelle – kokemukselle siitä, että minusta välitetään.

Voit pyytää tarjouksen puheenvuorosta suoraan tästä. Viestisi menee suoraan Miialle ja hän vastaa sinulle pian henkilökohtaisesti.

 

Miia Paakkanen alkoi tutkia myötätuntoa työelämässä, kun siitä ei vielä ollut Suomessa akateemista tutkimusta. Miian tuorein kirja on Empatian voima työssä -käsikirja (WSOY 2022), johon hän on koonnut paljon konkreettisia työkaluja johtaa empatiaa viisaasti: ajattelun taitoja, tunnetaitoja sekä myötätunnon ja -innon tekoja. Hän on tehnyt koulutuksista myös akateemista interventiotutkimusta, joka osoittaa niiden toimivan: johtajien myötätunto ja tunnetaidot lisääntyvät niin, että vaikutus ulottuu myös työyhteisöön.