SUSANNA BJÖRKLUND: muotoilun ja visuaalisen kulttuurin tulevaisuuksista

Susanna Björklundia haastatteli Satu Morri-Niemelä

Keynote.fi tapasi kauniina talvipäivänä muotoilija, trendianalyytikko Susanna Björklundin. Keskustelimme vastuullisuudesta, positiivisista tulevaisuuksista ja ihmisläheisestä näkökulmasta kohti tulevaa. 

Susannan ihmiskeskeiset puheenvuorot muotoilun ja tulevaisuuksien trendeistä ja ilmiöistä ovat kiinnostaneet kansainvälisesti muotoilu- ja sisustusalan tapahtumissa ja designmessuilla mm. Saksassa, Kanadassa, Brasiliassa ja Intiassa. Muotoilun ja visuaalisen kulttuurin tulevaisuusasiantuntijana Susanna käsittelee megatrendejä ihmiskeskeisen näkökulman kautta, painottaen kestävää kulutuskäyttäytymistä. Susannan työ on etsiä muutosta kaikkialla.

Miten muotoilu näkyy tulevaisuuden tekemisessä?

”Kaikki ympärillämme on muotoiltua. Muotoilun kentällä kulutuskäyttäytymisen muutokset näkyvät usein nopeasti ja alalla tehdään paljon uudistuksia ja innovaatioita, jotka heijastuvat laaja-alaisemmin muihinkin aloihin. Siksi asiakkaani ovat vaikka miltä toimialalta ja räätälöin sisällöt kaikille erikseen.”

“Näinä aikoina, kun media on täynnä ikävältä tuntuvia uutisia, positiiviseen keskittyvä tulevaisuusnäkökulma tuo toivoa”, Susanna sanoo. Hän tuo esiin parempaan maailmaan pyrkiviä myönteisiä trendejä ja innovaatioita.

Keynotepuhuja Susanna Björklund

Kun media on täynnä ikävältä tuntuvia uutisia, positiiviseen keskittyvä tulevaisuusnäkökulma tuo toivoa.  

Miten megatrendit näkyvät työssäsi?

“Megatrendeistä ilmastonmuutos, kiertotalous ja kestävä kehitys ovat aiheita, joiden parissa työskentelen päivittäin”, toteaa Susanna, joka opettaa LAB Muotoiluinstituutissa, Lahdessa.

Kestävään tulevaisuuteen liittyvien megatrendien lisäksi hän mainitsee ikääntymisen: “Ikääntyminen ja väestön vanheneminen on ajankohtainen trendi, johon suhtaudutaan mielestäni edelleen ihmisnäkökulmasta liian yksioikoisesti ja kielteisesti. Vanhenemiseen ei helposti liitetä myönteisiä näkökulmia, vaikka yleisesti tunnustetaan ikävuosien tuoma kokemus. Yksilö on yksilö vahvuuksineen, vaikka ikää tulee lisää.”

Päivittäisessä arjessamme näkyvät Susannan mukaan myös kaupungistuminen ja digitalisaatio, jotka vaikuttavat  meihin kaikkiin. “Ja on hyvä muistaa, että trendeillä on usein vastatrendi”, Susanna toteaa.

Yksilö on yksilö vahvuuksineen, vaikka ikää tulee lisää.

 

Kuinka suuria megatrendien luomat muutokset ovat?

Susanna: “Yhteiskunnan rakenteet ja arvot muuttuvat hitaasti, mutta ne ovat kuitenkin murroksessa koko ajan. Kulutuskäyttäytyminen muuttuu myös jatkuvasti.”

Susanna kannustaa meitä viestinnän kuluttajia myönteisen näkökulman huomioimiseen: “Kun mahdollisia uhkakuvia nostetaan mediassa esiin, uutisista voi syntyä toivoton olo. Negatiivisten uutisten keskellä voi myös pysähtyä miettimään, mitä positiivisia asioita tapahtuu koko ajan ympärillämme. Uskon, että etenkin rajapintoihin syntyy valtavasti uutta, uusia konsepteja, työpaikkoja, uudenlaisia tapoja toimia ja ottaa huomioon asioita.”

Välillä tuntuu unohtuvan, että paljon on myös säilynyt samana.

Susanna toteaa, että vaikka paljon on muuttunut muutaman viimeisen vuoden aikana, välillä tuntuu unohtuvan, että paljon on myös säilynyt samana.  “Ajatus tulevaisuudesta 200 vuoden päähän voi tuntua mahdottomalta. Mutta silloin voi pohtia kuinka paljon oikeasti olemme muuttuneet ihmisinä kivikauden jälkeen?  Pari sataa vuotta on lyhyt aika, silloinkin ihmiset elivät arkeaan, riitelivät, rakastivat, tekivät töitä ja esimerkiksi kuuntelivat musiikkia.”

Miten lähestyt tulevaisuuden visioinnin aihetta?

“Työni on etsiä muutosta kaikessa ympärillä, kaikkialta, kaikkialla, ja tutkia, miten yhteiskunnan rakenteet muuttuvat ja nitoa ilmiöitä yhteen”, Susanna sanoo ja tarkentaa: “Vastuullisuudesta, kestävästä kehityksestä ja muotoilun tai vaikka työn tulevaisuudesta puhuessani haluan kannustaa ihmisiä aktiiviseen toimijuuteen tulevaisuusajattelussa ja tuoda keskusteluun myönteistä, ihmiskeskeistä näkökulmaa. Syyllistäminen ei ole kovin tehokas ajuri.”

Susanna Björklundin mukaan tulevaisuutta tehdään joka sekunti ja eri skenaarioihin voi varautua. “Ihmiskeskeinen ajattelu tuo toivoa ja myönteisyyttä sekä innostaa toimimaan paremman tulevaisuuden eteen. Tulevaisuusajattelu voi helpottaa päätöksentekoa”, hän toteaa.

Susanna Björklundin tulevaisuuspuheenvuorot ja muut kokeneet puhujat löydät Keynote.fi -palvelusta. Palvelussamme voit keskustella luottamuksellisesti puhujan kanssa mahdollisesta puheenvuorosta. Keynotepuhujat osaavat kertoa sinulle ajankohtaisimmat näkökulmat hakemaasi teemaan. Julkaisemme blogissa Keynote.fi -puhujien ja kouluttajien aiheita sekä vinkkejä onnistuneen asiantuntijatapahtuman järjestämiseen. Tilaa puhujat tai jätä tarjouspyyntö koulutuksen aiheesta osoitteessa Keynote.fi.

Tilaa uudet blogikirjoitukset ja muut sisällöt suoraan sähköpostiisi:

Alla muita hiljattain julkaistuja kirjoituksia. 

Lorenz Backman: Itselleen ankara ei palaudu

Lorenz Backman: Itselleen ankara ei palaudu

Uupuneen työntekijän sormi osoittaa helposti työn johdon tehostamisvaatimuksiin. Tämän suhteen ollaan sekä oikeassa että väärässä. On totta, että työelämä on muuttunut vaativammaksi ja stressaavammaksi. Samaan aikaan asenteet ovat muuttumassa. Yhä useampi ymmärtää työntekijän olevan työpaikan tärkein resurssi, jonka moottorin pitää antaa välillä jäähtyä.

lue lisää
Opiskelu vuonna 2023 – Miten menestyä opinnoissa valmistumiseen asti

Opiskelu vuonna 2023 – Miten menestyä opinnoissa valmistumiseen asti

Opintojen aloittaminen on innostavaa ja tuo mukanaan monia mahdollisuuksia oman elämänpolun kehittämiseen kiinnostavien aiheiden ja uusien opiskelukavereiden myötä. Samalla uusi alku tuo mukanaan haasteita esimerkiksi ympäristön vaihtuessa, lisäksi ainekohtainen menestyminen voi vaatia uudenlaista opiskelutekniikkaa ja ajankäytön hallintaa.

lue lisää
Erinomainen tapahtuma – ja kuinka se tehdään

Erinomainen tapahtuma – ja kuinka se tehdään

Käytännössä asiantuntijatapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen ei kovinkaan paljon eroa muiden tapahtumien suunnittelusta. Jotta tapahtuma täyttää järjestäjän tavoitteet ja antaa arvoa osallistujilleen, on kuitenkin hyvä muistaa muutama asia.

lue lisää
VESO-koulutukset ja yhdessä tekeminen työyhteisön voimavarana

VESO-koulutukset ja yhdessä tekeminen työyhteisön voimavarana

Tulevia koulutuksia suunnitellessaan rehtori Irina Pellikka miettii, mitä juuri hänen luotsaamansa työyhteisö eniten tarvitsee sillä hetkellä ja tulevaisuudessa. Hän tunnisti kolme VESO-koulutusten aihepiiriä, jotka ovat hänen mielestään yhteisiä kaikille oppilaitoksille niiden koulutusasteesta tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. 

lue lisää
Hybriditapahtuma – uusi normaali?

Hybriditapahtuma – uusi normaali?

Tapahtuman järjestämisen edellytykset voivat nykymaailmassa muuttua yllättäen ja nopeasti, joten niihin on hyvä varautua järjestämällä tapahtumasi hybridinä. Hybriditapahtumat tulevat luultavasti olemaan tulevaisuuden tapahtumien uusi normaali. Mutta mitä hybrididitapahtuma sitten tarkoittaa?

lue lisää