Palvelun käyttö- ja sopimusehdot sekä rekisteriseloste

 

Ehdot päivitetty viimeksi 13.4.2023

“Palvelulla” tarkoitetaan Keynote Puhujapalvelu Oy:n, jäljempänä “Yhtiö”, tarjoamaa keynote.fi-verkkopalvelua.

“Puhujalla” tarkoitetaan toimeksiannon toteuttajaa (“freelanceri” tai yritys) ja “Asiakas” toimeksiannon tilaajaa (yritys tai yksityinen henkilö). “Käyttäjällä” tarkoitetaan sekä Palveluun rekisteröitynyttä Puhujaa että Asiakasta.

Sopimusehdot

Sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluun rekisteröityneisiin Käyttäjiin.

1. Sopimuksen syntyminen

Käyttäjä hyväksyy nämä sopimusehdot rekisteröityessään Palveluun. Sopimus Käyttäjän ja Yhtiön välille syntyy, kun Käyttäjä ilmoittaa Palvelussa toimeksiannon, tai tekee tarjouksen Palvelussa ilmoitettuun toimeksiantoon, tai kun Käyttäjä ostaa Yhtiöltä jonkin sen tarjoaman palvelun tai tuotteen.

2. Palvelun käytöstä veloitettavat palkkiot

Yhtiö veloittaa Asiakkaalta toimeksiannon synnyttyä varausmaksun, joka on määrältään 20% sovitusta kokonaispalkkiosta. Loppu 80% on puhujapalkkiota, jonka joko Yhtiö tai Puhuja laskuttaa suoraan Asiakkaalta heti tilaisuuden toteuduttua.

3. Tarjouspyyntöön liittyvät ehdot

Tarjouspyyntöön Puhujien antamat tarjoukset ovat voimassa kaksi (2) viikkoa tarjouspyynnön sulkeutumishetkestä, ellei puhuja ole muuta maininnut tarjouksessaan.

Asiakas sitoutuu tilaamaan tarjouksen lähettäneen Puhujan tämän Palvelun kautta kyseiseen tapahtumaansa.

4. Peruutusehdot

Varausmaksu 20% veloitetaan varauksen yhteydessä.  Varausmaksu hyvitetään asiakkaalle vain, jos puhuja peruu osallistumisensa,  

Jos puhujatilauksen peruuttaa viimeistään 30 päivää ennen tilaisuuden ajankohtaa, ei asiakkaalta veloiteta muuta. Tilaisuuden ajankohdan voi siirtää veloituksetta toiseen, varatun puhujan kanssa sovittuun ajankohtaan.

Jos puhujatilauksen peruuttaa alle 30 päivää ennen tilaisuuden ajankohtaa, asiakkaalta veloitetaan puolet puhujapalkkiosta. Jos puhujatilauksen peruuttaa alle 7 päivää ennen tilaisuuden ajankohtaa, asiakkaalta veloitetaan koko puhujapalkkio.

5. Muut ehdot

Toimeksiantojen ilmoittaminen ilman minkäänlaista aikomusta teetättää toimeksiannot esimerkiksi vain hintatason selvittämiseksi on kiellettyä. Yhtiöllä on oikeus sulkea Käyttäjän asiakkuus/tili mikäli voidaan epäillä Käyttäjän toimivan tällä tavoin.

6. Viivästyskorko, laskujen perintä ja sopimuksen siirto

Yhtiöllä on oikeus periä viivästyskorkolain mukainen korko erääntyneistä laskuista. Yhtiöllä on oikeus tarvittaessa siirtää sille kuuluvat saatavat kolmannen osapuolen perittäväksi. Yhtiöllä on oikeus sulkea ja poistaa Käyttäjän asiakkuus/tili jos Käyttäjä ei suorita Palvelun käytöstä aiheutuvia palkkioita. Yhtiöllä on oikeus siirtää tämä sopimus sen omistus- tai tytäryhtiöille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisen liiketoimintakaupan tai muun kaupan yhteydessä.

7. Soveltuva laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Näistä Käyttö- tai Sopimusehdoista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään Yhtiön kotipaikan tuomioistuimessa.

Ehdot päivitetty viimeksi 19.8.2018

“Palvelulla” tarkoitetaan Keynote Puhujapalvelu Oy:n, jäljempänä “Yhtiö”, tarjoamaa keynote.fi-verkkopalvelua.

“Puhujalla” tarkoitetaan toimeksiannon toteuttajaa (“freelanceri” tai yritys) ja “Asiakas” toimeksiannon tilaajaa (yritys tai yksityinen henkilö). “Käyttäjällä” tarkoitetaan sekä Palveluun rekisteröitynyttä Puhujaa että Asiakasta.

Käyttöehdot

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluun rekisteröityneisiin Käyttäjiin.

1. Käyttö- ja sopimusehtojen hyväksyminen ja muutokset

Käyttäjät sitoutuvat Palvelun käyttö- ja sopimusehtoihin rekisteröityessään Palveluun. Käyttäjä rekisteröityy Palveluun automaattisesti jättäessään tarjouspyynnön, tai ilmoittautuessaan mukaan Puhujaksi. Yhtiöllä on oikeus muuttaa käyttö- ja sopimusehtoja ilmoittamalla asiasta Palvelun verkkosivulla sisäänkirjautumisen yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy kulloisenkin muutoksen itseään sitovaksi sisäänkirjautuessaan Palveluun ensi kertaa muutoksen jälkeen.

2. Muut sopimukset

Rekisteröityessään Palveluun ja erityisesti sopiessaan Palvelussa tarjottavista toimeksiannoista Käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä muita sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa Palvelun käyttö- tai sopimusehtojen kanssa.

3. Yhtiön yleinen vastuunrajoitus

Palvelu tarjoaa markkinapaikan ulkoistettaville toimeksiannoille. Yhtiö toimii toimeksiantojen välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksiantosopimukseen.

Yhtiö ei myöskään vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta eikä sitoudu mihinkään vastuuseen Käyttäjien keskenään vaihtamien tietojen suhteen. Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen ja töiden laatua tai laillisuutta eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Toimeksiantaja maksaa toimeksiannon asianmukaisesti.

Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen mahdollisten päivitysten vuoksi tai sulkea palvelu tarvittaessa. Mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä etukäteen. Yhtiö ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden tai mahdollisten Palvelun käyttökatkojen tai muiden vastaavien häiriöiden Käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

4. Käyttäjien palveluun lisäämä materiaali

Käyttäjällä ei ole oikeutta lisätä Palveluun tietoa tai muuta sisältöä, joka on hyvän tavan vastaista, laitonta tai voi loukata kolmannen osapuolen oikeutta (esimerkiksi toisten omistamat tavaramerkit, patentit tai muut vastaavat immateriaalioikeudet). Yhtiö ei kuitenkaan ole vastuussa, mikäli tällaista sisältöä on Palveluun Käyttäjien toimesta lisätty. Yhtiöllä on oikeus välittömästi poistaa Palvelusta edellä todettu lain tai hyvän tavan vastainen sisältöaineisto.

5. Toimeksiannot

Käyttäjät voivat vapaasti sopia keskenään heidän välisensä toimeksiantosopimuksen sisällöstä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei osapuolten välillä jostain syystä toteudu tai osapuolista jompikumpi ei pitäydy heidän välisessä sopimuksessa, Yhtiöllä ei ole velvollisuutta etsiä Käyttäjälle korvaavaa sopimuskumppania tai korvata tästä aiheutunutta haittaa.

6. Julkisuus

Palvelussa olevien Puhujien profiilit ovat lähtökohtaisesti julkisia ja niiden katseleminen on osittain mahdollista ilman Palveluun rekisteröitymistäkin. Palvelu ei ole vastuussa mikäli Käyttäjien Palveluun lisäämät tiedot tulevat kolmansien osapuolien tietoon. Käyttäjien tulisi huomioida tämä esimerkiksi mikäli lisäävät Palvelun sivuille, tai linkittävät sinne, henkilökohtaista tai kopiosuojattua tietoa.

7. Verot, vakuutukset ja työnantajavelvoitteet

Palvelun Käyttäjät vastaavat kaikilta osin omista veroistaan, vakuutuksistaan ja muista mahdollisista toimeksiantoihin mahdollisesti liittyvistä työnantajavelvoitteistaan.

8. Palvelun markkinointi

Käyttäjät tiedostavat ja hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämiänsä profiileja ja muita tietoja tai materiaalia voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttö- ja sopimusehtojen sekä lain puitteissa. Käyttäjät sitoutuvat tarkistamaan, että heidän puolestaan Palveluun lisätyt tiedot pitävät paikkansa, eivätkä loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia.

9. Käyttäjätili

Rekisteröityessään Palveluun, Käyttäjien tulee rekisteröityä oikeilla ja todellisilla tiedoilla. Mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia, tulee käyttäjien päivittää tietonsa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin ellei Yhtiö ole erikseen antanut siihen lupaa.

Mikäli Käyttäjä ei maksa Palvelun käytöstä käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti perittäviä maksuja, Yhtiöllä on oikeus sulkea ja poistaa ko. Käyttäjän tili.

Yhtiöllä on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea Käyttäjän tili mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen Käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttö- tai sopimusehtoja.

10. Palvelun tiedot, sisältö ja käytettävyys

Palveluun kuuluvat tiedot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja muu sisältö ovat yksinomaan Yhtiön omaisuutta lukuun ottamatta Käyttäjien mahdollisesti Palveluun syöttämiä tekijänoikeudella tai muilla immateriaalioikeuksilla suojattuja materiaaleja. Palveluun kuuluvien tietojen ja sisältöjen kopiointi, muokkaaminen, myynti tai muu hyväksi käyttäminen ilman Yhtiön kirjallista lupaa on kiellettyä. Yksittäisellä Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus saada poistettua Palvelusta omat profiilitietonsa sekä immateriaalioikeudella suojatut aineistonsa esittämällä asiasta kirjallinen pyyntö Yhtiölle.

Seloste päivitetty viimeksi 19.8.2018

“Palvelulla” tarkoitetaan Keynote Puhujapalvelu Oy:n, jäljempänä “Yhtiö”, tarjoamaa keynote.fi-verkkopalvelua.

“Puhujalla” tarkoitetaan toimeksiannon toteuttajaa (“freelanceri” tai yritys) ja “Asiakas” toimeksiannon tilaajaa (yritys tai yksityinen henkilö). “Käyttäjällä” tarkoitetaan sekä Palveluun rekisteröitynyttä Puhujaa että Asiakasta

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaselostetatta sovelletaan kaikkiin Palveluun rekisteröityneisiin Käyttäjiin.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Keynote Puhujapalvelu Oy (Y-tunnus: 2908643-4)
Heikelinkuja 5B
02700 Kauniainen

2. Rekisteriä hoitava henkilö

Katja Nurmi
Puhelin: +358 40 588 8890
Sähköposti: info@keynote.fi

3. Rekisterin nimi

Keynote Puhujapalvelu Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin ylläpitämisen peruste

Henkilö tai organisaatio (jäljempänä Käyttäjä) on rekisteröitynyt Keynote Puhujapalvelu Oy:n (jäljempänä Keynote) puhujaksi tai asiakkaaksi, ostanut yritykseltä palveluita, osallistunut yrityksen järjestämään tilaisuuteen tai tapahtumaan, tai on tilannut yrityksen uutiskirjeen.

5. Rekisterin tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Keynoten asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden palvelutilausten arkistointi ja käsittely, asiakassuhteen hoitaminen ja yrityksen palveluista, tapahtumista tai sisällöntuotannosta ilmoittaminen.

Tietoja voidaan käyttää Keynoten toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä henkilökohtaisen kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Keynoten omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Keynote saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten tarpeiden niin vaatiessa. Tietoja käsitellään ainoastaan Keynoten asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten palveluiden kautta.

Keynotella on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei Käyttäjä sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja tapahtumakutsuihin. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Keynoten asiakaspalveluun, sähköpostitse info@keynote.fi tai rekisterinhoitajalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Organisaation nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Henkilön itse ilmoittamia esimerkiksi puhujaprofiiliin sopivia tietoja
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja toimitetuista palveluista
  • Tilausten seurantatiedot Keynoten käyttämien palveluntarjoajien järjestelmistä.

Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot eivät tallennu niin, että ne voidaan yhdistää toisiinsa.

6. Tietolähteet

Käyttäjä antaa itse rekisterissä olevat tiedot palvelun käytön yhteydessä. Tietolähteinä ovat lisäksi evästeet tai muut vastaavat tekniikat.

7. Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan Keynoten käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Keynoten ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole Keynoten tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Markkinoinnin suostumukset ja kieltäminen

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä Keynoten toimittamasta ja kohdentamasta markkinoinnista. Uutiskirjeen lopettamisilmoitus voidaan tehdä uutiskirjeessä annetun linkin kautta, ja kieltopyyntö muuhun rekisterin tietojen perusteella tapahtuvaan suoramarkkinointiin toimitetaan sähköisesti osoitteeseen info@keynote.fi. Käyttäjä saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamisen ja palvelujen tuottamisen kannalta välttämättömät viestit.

9. Tietojen säilytysaika

Keynote säilyttää tietoja lainsäädännön asettamien määräaikojen mukaisesti. Muilta osin tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan verran tai kunnes Käyttäjä itse peruu uutiskirjetilauksensa.

10. Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen

Keynote kehittää palveluaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset voivat johtua myös lainsäädännön muuttumisesta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin.

11. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä eikä sitä luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Keynoten sisäisten järjestelmien käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa toimistotiloissa.

12. Rekisteritietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Käyttäjällä on oikeus saada tieto, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterinpitäjään kirjallisesti. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Vastaus toimitetaan asiakastietojärjestelmässä annettuun osoitteeseen. Asiakas voi pyytää poistamaan, muuttamaan, päivittämään, siirtämään ja korjaamaan virheellistä tietoa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@keynote.fi.