Keynote haastaa kaavoihin kangistuneen puhujamarkkinan läpinäkyvällä ja kilpailukykyisellä toimintamallilla. Keynote.fi on ammattipuhujien ja tapahtumajärjestäjien uusi digitaalinen kohtauspaikka, joka on suunniteltu alan johtavien puhujien kanssa. Alusta perustuu avoimuuteen ja suoriin kontakteihin.

Kotimainen Keynote.fi-palvelu on kehitetty helpotta­maan tapahtuma­järjestäjien ja alan parhaiden ammatti­puhujien kohtaamista. Tapahtuma­järjestäjän kannalta läpi­näkyvyyteen ja suoriin kontak­teihin perustuva palvelu on helppo ja riskitön. Voit jättää sitoumuk­setta avoimen tarjous­pyynnön tapahtumastasi ja valita puhujat saamiesi tarjous­vastausten perusteella.

Tavoita kaikki puhujat suoraan yhdellä tarjous­pyynnöllä

Voit jättää sitoumuk­setta avoimen tarjous­pyynnön, jolla tavoitat kaikki puhujamme yhdellä kertaa. Voit käyttää palveluamme jo hyvin aikai­sessakin vaiheessa tapahtuman suunnittelua, jolloin itse tapahtuman sisältö voi jopa muotoutua saatujen vastausten myötä. Meillä ei ole suosikki­puhujia eikä byro­kratiaa, vaan jokainen puhujamme näkee kaikki avoimet tarjouspyynnöt. Ne puhujat, joille ajan­kohta sekä tilaisuuden aihe­piiri sopivat, voivat jättää omat vastauksensa ja tarjouk­sensa määrittele­määnne päivään mennessä. Omat yhteys­tietosi säilyvät luotta­muksel­lisina, kunnes itse valitset ottaa haluamiisi puhujiin suoraan yhteyttä ja keskustella tarkemmin heidän kanssaan tilaisuuden sisällöstä. Halutessasi autamme valitsemaan parhaiten tapahtumaan sopivat henkilöt.

Suomen vaikutta­vimmat puhujat – kun pelkkä asian­tuntemus ei riitä

Kaikki puhujamme ovat vaikuttavan puheen ammattilaisia yhteiskunnan eri alueilta. Olemme kutsuneet mukaan mieleen­painuvat, vahvat ja vuoro­vaikutus­kykyisimmät puhujat, jotka tekevät tilai­suudestasi onnistuneen. Palvelumme kiinnostaa ammatti­puhujia ja puhuja­joukkomme kasvaa. Voit lähettää kauttamme myös suoran tarjous­pyynnön valitse­millesi puhujille ja sopia toimeksi­annon sisällöstä suoraan heidän kanssaan. Tiedämme, että erityis­toiveita puhujille on kasvavasti eri alojen tapah­tumissa. Siksi on hyvä, että sovit asioista suoraan puhujan kanssa. Ilman välikäsiä.

Reilu toiminta­malli kehitetty yhteis­työssä puhujien kanssa

Keynote.fi -palvelun digitaalinen toiminta­malli on kehitetty yhteis­työssä maamme eturivin puhujien kanssa. Ei mitään turhaa, ei raskaita rakenteita eikä moni­mutkaisuutta – vain vaikuttava puhe. Toimeksi­annon laskutus on selkeä ja kaikille osa­puolille läpi­näkyvä. Keynote.fi -palvelu laskuttaa varaus­maksuna 20% toimeksi­annon loppu­summasta ja puhuja laskuttaa itse loput tilai­suuden jälkeen. Emme haluaa rajoittaa puhujia joten meillä ei ole yksin­oikeus­puhujia eikä puhujilla muitakaan velvoit­teita meidän suuntaamme. Kaikki puhujamme ovat mukana aidosti ja omasta halustaan.