Janna Meunier: Uusi suunta elämälle – joustavuuden taito

Janna Meunier

Eron epävarmuudesta, vitkastelusta ja murehtimisesta – katkaise jumittavien ajatusten noidankehä. ​Janna Meunier on psykologi, tietokirjailija ja kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeutti.

Aki-Mauri Huhtinen

Aki-Mauri Huhtinen

FT Aki-Mauri Huhtinen on Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella sotilasjohtamisen professorina.