Rosa Nenonen: Menestyksen myytit

Rosa Nenonen: Menestyksen myytit

Menestyksen myytit – kolme tutkittua positiivisen psykologian keinoa, jotka eivät ainoastaan nosta hyvinvointia, vaan vievät lopulta myös parempiin tuloksiin